Menu Sluiten

D66 wil meer vrouwelijke straatnamen

D66 heeft vastgesteld dat er in Asen relatief weinig straatnamen zijn met namen van vrouwen. Wilfried de Jong concludeert dat “gelijke rechten voor vrouwen en meisjes nog steeds niet vanzelfsprekend zijn.”

Straatnamen zijn belangrijk voor de identiteit en de cultuur. “In Assen worden naar verhouding veel meer mannen dan vrouwen geëerd met een straatnaam,” zegt De Jong (D66). In een motie stelt hij daarom voor om de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) “aan te bevelen aandacht te geven aan vrouwen bij het benoemen van nieuwe straten. Vrouwen en meisjes die van betekenis zijn geweest voor Assen of eventueel Drenthe.”

Luc Rengers (PvdA) is het met D66 eens maar deze motie verandert het systeem niet. Dus zal deze motie weinig veranderen. Wel meldt hij dat de PvdA-fractie verdeeld zal stemmen. Clemens Otto (50plus) stelt vast dat namen geclusterd worden in buurten. Om die clusters te doorbreken met namen van vrouwen ziet hij niet zitten.  Laat de Commissie gewoon haar werk doen. Jannie Drenthe (SP) is ervoor om daarmee de emancipatie en de gelijkwaardigheid te ondersteunen.  Lia de Ruiter (PLOP) stelt vast dat ervan gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen nog geen sprake is. Dus kies bij een gelijke beoordeling voor de naam van een vrouw. Maar zij heeft er ook vertrouwen in dat CNOR goed werk levert. De motie is volgens haar overbodig.

De motie wordt aangenomen met de 11 stemmen van PvdA(2), PLOP(4), 50plus(3), CDA(2) tegen.