Menu Sluiten

D66, doet Assen zichzelf financieel tekort?

De detailhandel in de winkelgebieden van binnensteden en kernen staat sterk onder druk, met structurele leegstand tot gevolg. Verloedering ligt op de loer en binnensteden worden steeds minder leefbaar en aantrekkelijk. Met het Programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk lokale projecten stimuleren en ondersteunen om die de leegstand in binnensteden terugdringen.

De binnenstad van Assen is volop in ontwikkeling. Met lopende projecten en de projecten die in de pijplijn zitten, “werken we aan een krachtige binnenstad. Een stad waar je blij van wordt,” betoogt D66 fractievoorzitter Adinda Bornkamp.

De binnenstadregisseur en de directeur van DNK spreken echter “over haperende bezoekersaantallen.” Een harde werkelijkheid, die om actie vraagt. “Er is genoeg werk aan de winkel,” zegt Bornkamp. “De toezegging vanuit Gemeente voor een extra budget is een mooi begin, maar meer budget is welkom om de vaart erin te houden.”

Projectplannen     Er is een budget van 100 miljoen beschikbaar vanuit het Programma Impulsaanpak Winkelgebieden. “Een regeling voor gemeenten die financiële ondersteuning willen voor projectplannen, gericht op herstructurering en transformatie van winkelgebieden.” De regeling is opengesteld van 9 mei tot 30 mei. “Daar ligt dus een geweldige kans voor Assen om extra budget te realiseren.

Doen we ons zelf tekort of maken we gebruik van dit Programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil de D66-fractie van het college weten. En als er geen gebruik gemaakt wordt van de regeling wil de fractie weten, waarom niet.