Menu Sluiten

Coronaproof stemmen

Waar we twee jaar geleden nog nooit van gehoord hadden, coronaproof stemmen, nu is dit onze manier van stemmen geworden.

De Componist, buurtcentrum van Noorderpark, is ėėn van de vijf stemlocaties in Assen waar drie dagen gestemd kon worden. Maandag 15 en dinsdag 16 maart waren voor de mensen van 70 jaar en ouder, en mensen met een kwetsbare gezondheid, bedoeld om hun stem uit te brengen bij ėėn van de vijf stemlocaties.

Foto © Manon van der Gouw

De gemeente heeft het schoonmaken van deze drie dagen in handen gegeven van het buurtcentrum zelf. Coronaproof, dat is mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Deze vrijwilligers rouleerden om de drie uur. Ze zorgden ervoor dat alle klinken, stemhokjes, toiletten etc. steeds om het half uur werden gedesinfecteerd Dankzij deze vrijwilligers is het coronaproof stemmen mogelijk gemaakt.

Foto © Manon van der Gouw

Veel mensen, voor wie het bedoeld was op de maandag of de dinsdag te stemmen, maakten hier zeker gebruik van. Daarnaast kon ook per brief worden gestemd, maar hier werd in vergelijking minder gebruik van gemaakt