Menu Sluiten

Collegevorming, welke partijen voegen zich bij Stadspartij PLOP, ChristenUnie en SP?

Informateur Aimée van der Ham heeft een tussenrapport over de collegevorming gepresenteerd. Door alle tien raadsfracties worden PLOP, ChrU en SP genoemd als “voorkeur” deelnemers aan een nieuwe “stabiele coalitie.” Deze basis heeft 12 zetels. Er zullen dus nog partijen aan moeten schuiven voor een meerderheid. Maar welke partijen mogen/willen aanschuiven?

De partijen die door de raadsfractie het minst als potentiële deelnemers aan een nieuw college worden genoemd zijn GroenLinks en 50plus.

Gevoelig verleden     Met dit tussenrapport is dus een volgende stap gezet op weg naar een nieuw college. Bij collegevorming is niet alleen de politiek-bestuurlijke inhoud belangrijk, ook politieke verhoudingen en mogelijke knelpunten uit het verleden spelen een rol. Dat PLOP halverwege de vorige bestuursperiode uit het college is gestapt, een college met ChrU, vraagt om nadere gesprekken en “extra verdieping” om “mogelijke gevoeligheden uit het verleden te bespreken.” De informateur meldt dat tussen PLOP en ChrU al een gesprek heeft plaats gevonden. Beide partijen zien “geen belemmeringen voor een mogelijke samenwerking.” Ook met Assen Centraal is een eerste oriënterend gesprek gevoerd.

Aanvullende gesprekken     “Voor het vervolg richting het formatieproces is het daarom van groot belang om op korte termijn aanvullende gesprekken te voeren, met elke partij afzonderlijk en mogelijk ook met combinaties van partijen,” is het voorstel van informateur van der Ham. De fractievoorzitters hebben ingestemd met dit voorstel. Voor de meivakantie (30 april) wil de informateur weer een terugkoppeling geven.

Welke partijen volgende ronde?     Voor PLOP, ChrU en SP lijkt deelname aan het college redelijk zeker. GrL en 50plus maken waarschijnlijk geen kans. De Assen Centraal, VVD, D66, PvdA en CDA maken nog een kans. Als AC in het college zou komen met PLOP, ChrU en SP, samen 17 zetels dan zijn de overige partijen niet meer nodig. Spannende tijden voor de Asser politici.