Menu Sluiten

College wil 2500 extra huishoudens helpen hun om hun energierekening te verlagen

Gemeente Assen wil meer huishoudens helpen met het verlagen van hun energierekening. In juni 2021 is de Klimaatroute gestart met de uitvoering van de ‘regeling reductie energiegebruik woningen’ (RREW). Deze Klimaatroute voorziet 5000 huishoudens van een energieadvies; 2500 woningeigenaren en 2500 huurders. Het college van B & W wil de Klimaatroute uitbreiden met nog eens 2500 huishoudens.

 Wethouder Karin Dekker: “We merken dat de aandacht van inwoners voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen toeneemt. Dit is alleen maar urgenter geworden met de huidige energieprijzen en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Met de uitbreiding van de regeling geven we nog meer huishoudens de kans om een energieadvies te ontvangen, waarmee inwoners energie en geld kunnen besparen.”

Positieve resultaten     Voor de Klimaatroute zijn wijken gekozen waar de energieadviezen een grote CO2 impact kunnen opleveren. Dit zijn delen van Baggelhuizen, Marsdijk, Assen Oost, Noorderpark, Peelo, Pittelo en de Lariks (met uitzondering van de proefwijk). Het gaat vaak om oudere woningen die minder goed geïsoleerd zijn en waar niet voor 2030 gestart wordt met het aardgasvrij maken. De resultaten zijn tot nu toe positief onder zowel huurders als huizenbezitters. Voor de deelnemende huishoudens betekent een lagere CO2-uitstoot ook een lagere energierekening.

Uitbreiding Klimaatroute     Gemeente Assen wil de Klimaatroute in 2022 uitbreiden met nog eens 2500 huishoudens in Assen Oost, Marsdijk en het centrum. Het gaat ook hier om zowel woningeigenaren als huurders. Woningeigenaren ontvangen een uitgebreid energieadvies over mogelijke maatregelen voor verduurzaming, zoals isoleren en zonnepanelen. Daarnaast worden ze gedurende een jaar begeleid in het traject naar een energiezuinige woning. De huurders worden benaderd in afstemming met de woningcorporaties. Zij ontvangen energieadvies over eenvoudig zelf toe te passen energiebesparende maatregelen, zoals ledverlichting, tochtstrippen en radiatorfolie. Daarnaast mogen ze direct energiebesparende producten ter waarde van € 55,- uitkiezen als eerste stap naar energiebesparing.

We beogen een energietransitie waarbij iedereen mee kan doen, ongeacht de woonsituatie en portemonnee. Met deze regeling richten we ons op huishoudens van zowel huurwoningen als koopwoningen. We helpen hen op weg met het nemen van de eerste stappen. Het uitbreiden van de RREW geeft de gemeente de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier en op korte termijn huishoudens in Assen te helpen met het verlagen van hun energierekening,” betoogt wethouder Dekker. De gemeenteraad neemt hierover in haar vergadering in mei een besluit.

Landelijke regeling     De RREW is een landelijke regeling met als doel het energieverbruik bij huurders en huiseigenaren te verminderen en zo de CO2-uitstoot te verlagen. Dit sluit naadloos aan op de doelen uit het Programma Energietransitie en de Transitievisie Warmte van gemeente Assen. De kosten voor de uitvoering van 2500 extra adviezen bedragen € 225.000, -.