Menu Sluiten

Begroting 2022, de binnenstad, kunst en cultuur moeten Assen aantrekkelijk maken

In de afgelopen bestuursperiode zijn onder andere de Binnenstadvisie en de Kadernota Kunst & Cultuur opgesteld. Het doel is om Assen aantrekkelijk te maken en te houden. Onder de titel Assen Centraal worden plannen gepresenteerd voor de ontwikkeling van het Havenkwartier en de Stadsboulevard.

Assen Centraal, omvat dus de Binnenstad, de Stadsboulevard en het Havenkwartier. Naast het aantrekkelijk maken van het gebied is een belangrijk doel meer woningen te realiseren. Het gaat om een investering van ongeveer € 350 miljoen. Assen zal daarvoor de komende jaren zelf ongeveer € 60 miljoen moet opbrengen. Ook draagt de gemeente financieel bij aan de Binnenstadsorganisatie.

Balans     Wat het thema Kunst & Cultuur betreft lezen we in de begroting, dat er wordt gezocht “naar een goede balans tussen vastgoed, voorzieningen en subsidies.” De goede verstaander leest hierin dat het college liever geld geeft aan organisaties en mensen dan gebouwen. Organisaties als het Internationaal Filmfestival, de organisatie voor hedendaagse kunst, Campis, krijgen ook het komende jaar weer subsidie. Het Drents Museum krijgt zelfs een jaarlijkse subsidie van € 250.000. Om DNK goed te kunnen laten draaien is een jaarlijkse groei van de subsidie van 2% nodig. In de begroting wordt ook vermeld dat de bezoekers aan het Drents Museum en DNK € 19 miljoen in de binnenstad besteden.

Eén coffeeshop     In dit hoofdstuk Aantrekkelijk Assen komt ook de veiligheid aan de orde. In dat kader schrijft het college dat “het bestaande beleid van 1 coffeeshop” wordt voortgezet. En jeugdoverlast wordt ”persoonsgericht aangepakt.”  

Dit was de laatste aflevering over de Begroting 2022. Maandag 1 november vanaf 14.00 uur en donderdag 4 november om 19.00 uur geven de raadsleden hun mening over de begroting.