Menu Sluiten

Begroting 2022, Assen promoten als aantrekkelijke vestigingsplaats

Assen streeft naar een sterke economische infrastructuur met kansen voor nieuwe en bestaande bedrijven en een breed aanbod van werkgelegenheid. Met als het even kan betaald werk voor iedereen. Om deze doelen te bereiken wordt het bestaande beleid voortgezet.

 

In 2021 is de pilot basisbanen gestart om te kijken hoe basisbanen kunnen bijdragen aan de arbeidsparticipatie. Deze pilot wordt eind 2022 geëvalueerd. De “brede aanpak armoede en schulden” wordt voortgezet. Het doel is schulden en andere problemen vroeg te signaleren om ook vroeg te kunnen ingrijpen en passende ondersteuning te bieden. Ook het streven naar “financiële zelfredzaamheid is één van de speerpunten.”

 

Onderwijs en arbeidsmarkt     Een ander belangrijk punt van aandacht is “de competentie van scholieren en volwassenen goed te laten aansluiten op de veranderende vraag van de arbeidsmarkt.” Het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is dan ook een belangrijk punt van aandacht van het college.

 

Rondetafelgesprekken     Het ondernemersloket wordt in 2022 voortgezet en er worden “rondetafelgesprekken gevoerd met ondernemers, bestuurders en adviseurs van de gemeente Assen en ondernemersverenigingen.” In deze gesprekken zal de ontwikkeling van de lokale economie centraal zal staan.

 

Krimpende NAM     Het college blijft zich sterk maken voor het behoud van de NAM in Assen. De NAM is door het stopzetten van het gebruik van Gronings gas een krimpende organisatie. De gemeente faciliteert de NAM bij het vinden van een nieuwe passende locatie en er wordt meegedacht over de herontwikkeling van de huidige locatie.

 

Assen promotie     In 2022 wordt gestart met de uitvoering van de marketing en promotie van Assen als woon, werk en (be)leefstad. Het doel is Assen te promoten als een aantrekkelijke stad om je te vestigen.