Menu Sluiten

Begroting 2022, Assen heeft aanvullende kwaliteiten ten opzichte van Groningen

Onder de titel Wonen in Assen zijn ook de beleidsterreinen Openbare ruimte, Mobiliteit ren Duurzaamheid onder gebracht. Maar ook voor dit beleidsterrein geldt er staan ons weinig spannende ontwikkelingen te wachten in 2022.

 

Dit hoofdstuk in de begroting begint met de prikkelende opmerking dat Assen, aanvullende kwaliteiten heeft  ten opzichte van de stad Groningen. Of de Groningers er ook zo over denken wordt niet vermeld. Wel is er ook in Assen een gebrek aan woningen daarom worden er de “komende twee jaar planversnellers ingezet om kansrijke locaties te verkennen.” En er zullen meer jarige bouwafspraken gemaakt worden met de woningcorporaties. Ook nieuwe woonvormen zoals Knarrenhof en Tiny Houses krijgen “nadrukkelijke de aandacht.”

 

Omgevingswet     Het ziet er naar uit dat de nieuwe Omgevingswet 1 juli 2022 eindelijk van kracht wordt. Maar die invoering is al zo vaak uitgesteld dat we nog maar moeten afwachten of het nu werkelijk gaat gebeuren. De gemeente is wel volop bezig zich voor te bereiden op die nieuwe wet. De Omgevingswet stelt de bewoners meer centraal en gaat van het principe, “Ja tenzij . . . . .” De oude wetgeving was gebaseerd op “Nee tenzij . . . . “ Maar de gemeentelijke organisatie heeft nog de tijd om zich deze omslag eigen te maken, want de afronding van de invoering van deze nieuwe wet is 1 januari 2029.

 

Openbare ruimte     Het onderhoud van de Openbare ruimte is gericht op “Veiligheid, duurzaamheid, comfort en aanzien.” Voor het beheer van het Asser Bos is de samenwerking gezocht met het Drents Landschap. In 2022 wordt de visie Mobiliteit geactualiseerd en komt er een nieuw uitvoeringsprogramma. Ook wordt het aantal laadvoorzieningen voor elektrische auto’s uitgebreid.

 

Duurzaamheid     Wat betreft duurzaamheid wordt het bestaande beleid voortgezet. De gemeentelijk organisatie moet in 2030 klimaatneutraal zijn, de gemeentelijke gebouwen moeten dat zijn in 2040 en de gehele gemeente moet klimaat neutraal zijn in 2050.

Om de lucht in de binnenstad schoner te maken en de CO2 te verminderen streeft de gemeente naar logistieke overslagpunten aan de randen van de stad. Maar hier is niets nieuws onder de zon, want begin van deze eeuw werd daar in de gemeenteraad op voorstel van de PvdA ook al over gesproken.

 

Oude tapijten     Voor mensen die nog ergens een oud en afgeschreven tapijt hebben, maar niet weten waar ze er mee heen moeten, is er goed nieuws. “Het milieupark wordt uitgebreid met een aparte tapijtinzameling.”

 

Ook hier geldt weinig spectaculaire plannen, maar de raad moet het allemaal nog wel goedkeuren.