Menu Sluiten

Assen wordt nog fraaier door nieuwe aanpak Kunst in de Openbare Ruimte

De notitie Beeldende Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte 2022-2030 is de komende jaren bepalend voor het aanzien van Assen. Ook het onderhoud van de kunstwerken is beter geregeld.

Van ieder bouwwerk dat de gemeente laat bouwen wordt een bepaald percentage gereserveerd voor kunst. In de nieuwe regeling is bepaald dat dat percentage voor alle gemeentelijke bouwsels 1% zal zijn. “Deze percentage regeling hanteren we niet langer voor renovatie en verbouw,” schrijft het college. En in de contracten met kunstenaar worden afspraken over het onderhoud gemaakt. De komende jaren wordt er jaarlijks een bedrag van € 40.000 gereserveerd voor planmatig onderhoud. Dit jaar wordt eenmalig € 30.000 uitgetrokken om het achterstallige onderhoud weg te werken.

Informatiebordjes     Albert Roggen (PLOP) stelde vast dat de notitie tot stand was gekomen in goed overleg met de bewoners. Hij vroeg zich af of de aanleg van zonneparken ook onder de regeling vielen. Wethouder Bob Bergsma betoogde dat Assen niet de bouwer is van de zonneparken. De 1%-regeling geldt daarom niet voor de gemeente. Jerke Setz (ChrU) stelde voor om bij de kunstwerken informatiebordjes te plaats. “Niet alle kunstwerken spreken namelijk voor zichzelf.” Wethouder Bergsma vond dit een goede suggestie.

Kunst nodigt uit tot reactie     Luc Rengers (AC) of de raad een besluit moest nemen of dat de mening van de raad slechts een advies was. Wethouder Bergsma zegt dat de raad gevraagd wordt kennis te nemen van de notitie. Ria Haan (GrL) zei dat kunst van onschatbare waarde is omdat het mensen met elkaar in contact brengt. Een kunstwerk nodigt uit tot reactie niet alleen over het kunstwerk maar ook naar elkaar.

De notitie Beeldende Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte werd unaniem aangenomen.