Menu Sluiten

Assen geeft Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten een nieuwe impuls

De raad moest beslissen over de visienota Bewegen, Ontmoeten Spelen en Sporten (BOSS). De fracties maakten slechts aanvullende opmerkingen of benadrukten bepaalde aandachtspunten. Het voorstel BOSS werd unaniem aangenomen.

Achterstallig onderhoud     Alwina van der Mark (ChrU) sprak haar tevredenheid uit over het feit dat de visie tot stand was gekomen op basis van hert luisteren naar bewoners. Tirza van Brakel (SP) stelde vast dat bij het tot stand komen van de visie alle wijkbewoners waren betrokken. Michiel Hasslacher (VVD) was van mening dat de BOSS-visie zou bijdragen aan de onderlinge ontmoeting van de Assenaren. Hij vroeg aandacht voor de snelle aanpak van de verouderde speeltoestellen. Ria Haan (GrL) was blij dat er in de visie ook aandacht was voor duurzaamheid en dat er een inhaalslag zou worden gemaakt om het achterstallige onderhoud aan de bestaande speeltoestellen weg te werken. De inzet om schoolpleinen en snippergroen geschikt te maken als speelplek sprak haar erg aan. GroenLinks had dit namelijk opgenomen in het verkiezingsprogramma.”

Samenwerken     Dorien van de Kant (D66) prees het tot stand komen van de visie, die gebaseerd was op participatie en luisteren naar de bewoners. Ook vroeg zij aandacht voor samenwerking tussen de deelnemers een het sportakkoord en de sportbuurtwerkers. Lia de Ruiter (PLOP) onderschreef het belang van elkaar ontmoeten, één van de uitgangspunten van de BOSS-visie. Zij pleitte ervoor om in sport en bewegen te blijven investeren om personeelsgebrek ik de toekomst te voorkomen. In de Consulterende Vergadering had de fractie geconstateerd dat er geen aandacht was voor de buitendorpen, die omissie is door het college onderkend en zal bij de uitvoering extra aandacht krijgen.

Ambtelijke organisatie     Willard Bouwmeester (PvdA) stelde vast dat deze visie de wijken een “lift zou kunnen geven.” Hij vroeg extra aandacht voor kinderen met een beperking. Maar hij waarschuwde voor te veel ambitie. “Deze visie moet dus goed geborgd worden bij het College en de ambtelijke organisatie.” Ronald Witteman (CDA) wees het college erop dat zij bij de uitvoering van de BOSS-visie een verbindende rol hebben.

De Visienota Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten werd unaniem aangenomen.