Menu Sluiten

Assen gaat de strijd aan tegen eenzaamheid

De gemeente Assen heeft vandaag, samen met diverse maatschappelijke partners, het landelijk actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” van het ministerie van VWS ondertekend. Doel van het actieprogramma is het doorbreken van de trend van eenzaamheid.

Digitale ondertekening     De ondertekening vond plaats tijdens een digitale bijeenkomst met vertegenwoordigers van Humanitas, Actium, Vaart Welzijn, Stichting Zorg1plus5, Diaconaal Platform Assen, Wijkcentrum de Schulp en het Dr. Nassaucollege. Naast deze partijen die ondertekenen zijn nog veel meer organisaties in Assen actief op dit gebied. Ook zij worden in de gezamenlijke aanpak van eenzaamheid betrokken.

Samen met lokale partners     Wethouder Jan Broekema is blij dat deze lokale partners zich committeren aan het programma. “De aanpak van eenzaamheid is niet eenvoudig. Als we de vereenzaming een halt toe willen roepen, dan is een gezamenlijke aanpak nodig, in de wijk en achter de voordeur. Alleen als lokale coalitie kunnen we eenzaamheid eerder signaleren en doorbreken.” Mooie voorbeelden van bestaande initiatieven zijn twee projecten van Humanitas ‘Maatjes’ en ‘Vriendschappelijk Huisbezoek’, die het leggen van nieuwe sociale contacten als doel hebben. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen het Dr. Nassau College en wijkcentrum De Schulp in Assen-Oost. Leerlingen stellen inwoners deur aan deur vragen over de behoefte aan activiteiten, en het wijkcentrum gaat daar vervolgens mee aan de slag.

Bestuursakkoord     Het tegengaan van eenzaamheid past binnen het bestuursakkoord ‘Sterke wijken, sterke stad’, waarin spelen, bewegen en ontmoeten in wijken een belangrijk speerpunt is. Het bestuur van de gemeente Assen ziet dit als een basis om maatschappelijke vraagstukken rondom leefbaarheid en gezondheid effectief aan te kunnen pakken. Naast het tegengaan van eenzaamheid zijn het versterken van sociale inclusie en (positieve) gezondheid hierin belangrijke aspecten.

Heel veel eenzaamheid     Bij allerlei doelgroepen in de hele samenleving, komt eenzaamheid komt heel veel voor. En vanwege corona groeit het aantal mensen dat zich eenzaam voelt snel. In 2019 voelde 35% van de Nederlanders zich eenzaam. In Assen zegt 43% van de volwassenen zich eenzaam te voelen, waarvan 10% ernstig. Het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen ruim 220 gemeenten en meer dan 140 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee.