Menu Sluiten

Assen financieel stabieler dan afgelopen jaren

Assen staat er financieel veel beter voor dan afgelopen jaren. Dat blijkt uit de gemeentebegroting van volgend jaar, die vandaag is gepresenteerd. Er is zelfs ruimte om bijna vier miljoen euro in de algemene reserve van de gemeentekas te stoppen.

Foto © Omroep Assen / Romy Posthumus

Door: Romy Posthumus

De goede financiële situatie is te danken aan het extra geld dat de gemeente krijgt. Zo krijgt Assen 2,5 miljoen euro meer uit het gemeentefonds van het rijk en 7 miljoen euro erbij voor de kosten van jeugdzorg.

Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) is ‘heel blij’ met de verbeterde financiële positie: “In de afgelopen jaren moesten we stevig bezuinigen en de lasten voor onze inwoners verhogen. Dat was even pijnlijk als onvermijdelijk. Maar het college heeft die verantwoordelijkheid genomen.  We hebben daarmee wel voor een gezonde financiële uitgangspositie gezorgd. Er is geld voor incidentele, maar ook structurele uitgaven.”

Drents Museum, mobiliteit en jongeren.

In de begroting doet het college van B en W een groot aantal voorstellen aan de raad. Zo willen ze jaarlijks 250.000 euro beschikbaar stellen aan het Drents Museum. Het geld is bedoeld om bij te dragen in de ambities van het museum voor de toekomst. Ook wil het college voor de komende jaren 2,8 miljoen euro reserveren om het fietsgebruik in de stad te stimuleren en verkeersveiligheid te verbeteren.

Voor jongeren wordt ook de portemonnee getrokken (150.000 euro), omdat ze zwaar te lijden hebben gehad onder corona. Ook Binnenstadorganisatie Vaart in Assen kan jaarlijks rekenen op 130.000 euro steun. Dat is minder dan de 220.000 die ze de afgelopen periode kregen.

25 euro terug

Verder is er geld (100.000 euro) voor het verduurzamen van gemeentelijke sporthallen, inwonersparticipatie (268.000 euro), inzet van planversnellers (180.000) euro en voor het programma Sterke Wijken (150.000 euro) in Baggelhuizen, Peelo en Pittelo met een integrale aanpak van wonen en leefbaarheid. Ook onkruidbestrijding krijgt een boost in Assen. Na wijkbezoeken van het college van B en W komt er 100.000 euro voor onkruidbestrijding op stoepen en straten, omdat dit toch een grote ergernis blijkt.

Inwoners van Assen krijgen zelfs een zakcentje terug. Elk huishouden krijgt 25 euro terug. In het rioolfonds zit te veel geld, en de afspraak in Assen is dat de rioolbelasting kostendekkend moet zijn.

Forse tekorten in de afgelopen jaren

Maar er gaat dus ook 3,9 miljoen euro naar de gemeentekas. En dat is nodig, want de gemeente moest de afgelopen jaren noodgedwongen miljoenen uit de reserves halen. Er waren flinke tekorten, vooral op jeugdzorg.

Assen moest vorig jaar zelfs een financieel herstelplan maken, omdat ze onder financieel preventief toezicht van de gemeente kwam te staan. De gemeentebegroting van 2020 en de meerjarenramingen waren niet op orde. Er werd noodgedwongen voor 5,5 miljoen euro bezuinigd en 8,5 miljoen euro werd uit de algemene reserve gehaald. Het preventief toezicht van de provincie ging er in mei weer af.

De begroting wordt 1 en 4 november behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad.