Menu Sluiten

ASSEN CENTRAAL, waarom vissen lokale ondernemers achter het net?

Luc Rengers (AC) heeft vastgesteld dat lokale ondernemers vaak achter het net vissen bij aanbestedingen. Terwijl in het verleden afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk Asser bedrijven te betrekken om werkgelegenheid in Assen te creëren.

“Ten tijde van bezuinigingen in het verleden zijn in de raad afspraken gemaakt over werkgelegenheid in onze gemeente, teneinde de werkloosheid te bestrijden” zegt Luc Rengers. “Het doel was het gebruikmaken van sociale uitkeringen zo veel mogelijk te beperken door het benutten van de kaartenbak van Werkplein Drentse Aa.” Onderdeel van die afspraken was, dat bij aanbestedingen zoveel mogelijk Asser bedrijven zouden worden betrokken. “Om daarmee zoveel mogelijk werkloze Assenaren werk te bieden.”

Lokale bedrijven gepasseerd     Inmiddels zijn we enkele jaren en een aantal bezuinigingsoperaties verder. Maar het “wekt verbazing, dat de afgelopen tijd is voorbijgegaan aan de destijds gemaakte afspraken.” De fractie van ASSEN CENTRAAL merkt op, dat bij recente aanbestedingen lokale bedrijven zijn gepasseerd of buiten de boot zijn gevallen.

Niet uit Assen     De laatste jaren zijn werkzaamheden verricht door wegenbouwmaatschappijen die niet uit Assen kwamen. Voor de aanleg van het plaveisel op het Koopmansplein kwamen de stratenmakers zelfs uit Portugal. Een rioolreinigingsbedrijf uit Andijk en Wolvega voerde en voert werkzaamheden uit in onze stad, terwijl de gemeente hiertoe bevoegd en opgeleid personeel in dienst heeft. Momenteel wordt gewerkt aan openbaar groen door een bedrijf uit Zuidwolde. Ook de aanbestedingen bij de Baggelhuizerplas waren een teleurstelling voor de Asser organisatie.  

Oorzaak?     ASSEN CENTRAAL wil daarom van het College weten, wat de oorzaak is dat lokale bedrijven steeds achter het net vissen bij aanbestedingen. “Voor zover wij weten zou het in de genoemde voorbeelden niet gaan om Europese aanbestedingen,” betoogt Rengers. Ook wil ASSEN CENTRAAL weten of bij de beoordelingen van offertes de positieve en negatieve besparingen bij de Sociale Dienst meegerekend worden.