Menu Sluiten

Albert Smit beëdigd als bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dinsmiddag heeft dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Albert Smit beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij is de opvolger van Anna Veldhoen die het waterschapsbestuur heeft verlaten. 

Albert Smit  nieuw lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta Foto © Aangeleverde foto

Albert Smit woont samen met zijn partner Trudy en dochter Emma in de wijk Kloosterveen, in Assen. Daarvoor woonde hij ca. 50 jaar in Dwingeloo. Daar is hij 23 jaar lid geweest van de gemeenteraad, waarvan 17 jaar als fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid. De heer Smit was wethouder van de gemeente Assen van 2010 tot het voorjaar van 2018. Sinds 2018 is hij raadslid van de gemeente Assen.

Desgevraagd zegt het nieuwe AB-lid: “Ik ben een echte Drent, een sociaal democraat, pragmaticus, empathisch en laagdrempelig. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel, houd overzicht en werk graag vanuit een beschouwend perspectief. Als lid van het algemeen bestuur van het waterschap zet ik mij in om de belangen, die Water Natuurlijk als doelstelling kent te behartigen, met als rode draad: droge voeten waar nodig en voldoende schoon water voor natuur, milieu en landschap. Ik heb er zin in om mijn energie er in te steken.”

Zetelverdeling
In het waterschapsbestuur zijn de zetels als volgt verdeeld na de waterschapsverkiezingen in 2019: Water Natuurlijk (5), VVD (4), CDA (3), ChristenUnie (2), Algemene Waterschapspartij (2), Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel (3), 50Plus (1), SGP (1), Ongebouwd (4), Bedrijven (3) en natuurterreinen (1).