Menu Sluiten

Actium wil 100 woningen in Assen slopen en vervangen door nieuwbouw

Woningcorporatie Actium heeft de intentie om honderd eengezinswoningen in de Asser Schildersbuurt te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen. Het gaat om woningen aan de Henriëtte Ronnerstraat, Lonerstraat, Roessinghstraat, Tooropstraat en Rembrandtlaan. Ruim zeventig buurtbewoners reageerden gisteravond tijdens een bewonersbijeenkomst positief op de plannen.

Foto © Google Streetview

Actium onderzocht in welke mate de woningen nog voldeden aan de eisen van deze tijd, waarbij energiezuinigheid een belangrijke rol had. Op basis van de conclusies uit het onderzoek zijn de sloop- en nieuwbouwplannen uiteindelijk tot stand gekomen.

Van gedachten wisselen

Omdat de woningcoroporatie het belangrijk vindt dat bewoners meedenken over de plannen, gaan zij in de loop van april de wijk in met de bewoners om de wensen en zwakke punten van de wijk te verzamelen. Ook wordt met ongeveer dertig bewoners een klankbordgroep gevormd, waarin van gedachten zal worden gewisseld over de plannen. De op- en aanmerkingen van de bewoners wordt meegenomen in de opdracht richting de aannemers.