Menu Sluiten

Actieplan Jeugd Assen bundelt krachten voor de langere termijn

Jongeren en professionals uit welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, sport, cultuur, zorg en overheid uit Assen gingen afgelopen woensdag met elkaar in gesprek tijdens het webinar Jeugd en corona. Een primeur in Nederland, met als doel samen goede ideeën, plannen en acties te bedenken, die de jeugd in Assen ondersteunen, door de coronacrisis heen helpen en perspectief bieden.

De partijen gaan aan de slag met de uitwerking en een en ander krijgt zijn beslag in een Actieplan Jeugd voor Assen. De gemeente organiseerde het webinar samen met SPOT-TV, het tv-kanaal voor en door jongeren. 

Langere termijn     Wethouder Jan Broekema benadrukt de urgentie om nu iets te doen en daarbij ook aandacht te hebben voor de langere termijn. “De schade die de coronacrisis aanricht in het leven van kinderen en jongeren wordt steeds duidelijker. Ook uit het onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) blijkt dat de jeugd weliswaar veerkrachtig is, maar dat de coronacrisis wel duidelijk negatieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het mentale welbevinden, de schoolresultaten en werk en inkomen. Volhouden en noodverbanden aanleggen is niet genoeg.”

Krachten bundelen     In plaats van ieder individueel plannen te laten maken, is er in Assen voor gekozen om de krachten te bundelen. Wethouder Bob Bergsma, “Er is op meerdere fronten geld beschikbaar en er zijn ideeën, plannen en acties. Daarom hebben we overheid, onderwijs, sport, cultuur, arbeidsmarktregio’s, maatschappelijke organisaties en jongeren een middag bij elkaar gebracht om samen te brainstormen. Met concrete afspraken tussen partijen over verdere uitwerking en mogelijke financiering als resultaat.”

Tijd voor actie     De middag stond in het teken van ideeën uitwisselen, plannen maken en verbinding zoeken. Dit gebeurde door middel van verschillende werksessies, pitches en het uitwerken van ideeën in concrete plannen. Diverse filmpjes van Assense jongeren, gemaakt door SPOT-TV, ondersteunden de besproken thema’s. De middag leverde meerdere concrete acties op, onder andere op het gebied van jeugd & onderwijs, jeugd, cultuur & welzijn en het bereiken van jongeren. Deze acties worden de komende periode verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Impact van corona op jongeren     Het NJi presenteerde vanmiddag de resultaten van haar onderzoek naar de impact van corona op jongeren. Hier komt onder andere in naar voren dat de fysieke leefstijl, het mentaal welbevinden en de schoolresultaten van jongeren duidelijk negatief zijn beïnvloed. Sociale contacten zijn minder intensief en meer online, gevoelens van eenzaamheid nemen toe. Ook wat betreft werk en inkomen worden jongeren hard geraakt. Met de meerderheid van de jongeren gaat het nog steeds relatief goed, maar voor specifieke kwetsbare groepen is extra aandacht nodig.