Menu Sluiten

Aangepaste APV en verordening leefomgeving Midden-Drenthe

De verkoop en het gebruik van lachgas op een openbare plaats in Midden-Drenthe  wordt verboden en rondom gebouwen kunnen rookvrije zones aangewezen worden. Twee belangrijke aanpassingen in de APV van Midden-Drenthe. De aangepaste APV is  vanaf 17 februari a.s. van kracht. 

De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft onlangs een besluit genomen over een aantal aanpassingen in de APV. Daarnaast heeft de raad de verordening leefomgeving vastgesteld. 

Foto © Pixabay

Omgevingswet 

Met het vaststellen van deze verordening loopt de gemeente vooruit op de Omgevingswet die op 1 januari 2022 ingaat. In de verordening leefomgeving zijn (bijna) alle gemeentelijke regels verzameld die gaan over de fysieke omgeving. Daarbij is het uitgangspunt geweest om minder regels op te stellen waar dat kan.  

Illegale kap en magneetvissen 

In de nieuwe verordening is onder meer duidelijk vastgelegd dat bij illegale kap van bomen een boete kan worden opgelegd. Ook zijn de regels voor herplant aangescherpt en is er een nieuw artikel opgenomen over magneetvissen. Dit is op de meeste plaatsen toegestaan, behalve in oude waterwegen, vanaf bruggen en in natuurlijke plassen en vennen. 

De volledige APV en Verordening Leefomgeving zijn vanaf 17 februari a.s. op  www.overheid.nl