Inspraak FOC, negen keer NEEN!

De raad moest in het opiniërende blok een mening geven over het als of niet starten van de bestemmingsplanprocedure. Een bestemmingsplan dat uiteindelijk een FOC mogelijk moet maken. Voordat de raadsleden aan het woord kwamen kregen eerst negen Assenaren de gelegenheid in te spreken. Negen insprekers, die negen keer ‘neen’ zeiden tegen de komst van het FOC.

Peter Sluyter van MKB Binnenstad was van mening dat de tot nu toe geproduceerde rapporten gebaseerd waren op “boterzachte aannames.” Hij noemde het FOC “een gevaarlijk experiment.” Er moet geïnvesteerd worden in de binnenstad van Assen en daarover zal MKB Assen op 8 februari een rapport presenteren. De investeerders van het FOC hebben geen relatie met Assen. “Het gaat om de ‘quick win’ van de vastgoedinvesteerders.”
Dennis Klingenberg van Jong Assen bood de raad een verslag aan van een enquête die onder hun leden was gehouden. Een rapport zonder conclusies omdat de jongeren in Assen net zo verdeeld zijn over de komst van een FOC als de volwassenen. Wel pleitte hij er voor om als de investeringen in de binnenstad aan de orde komen ook de jongeren te raadplegen. Wethouder Maurice Hoogeveen zegde dit later in de raadsvergadering toe.
Gerard Kremer van VNO NCW MKB Noord maakte de raadsleden er op attent dat de zelfstandige ondernemers net zeven jaar crisis achter de rug hebben. “Ze hebben hun pensioenen opgegeten en getracht mensen aan het werk te houden. Zij houden de werkgelegenheid in stand.” Volgens hem willen ondernemers met de binnenstad aan de slag. “Kiezen voor de binnenstad” was zijn oproep.

Een onvergeeflijke fout

FOC

Hannelore Vanderveen van Warenhuis Vanderveen zei dat Assen al te veel meters winkeloppervlak had. Volgens de geldende regels zou er pas bijgebouwd mogen worden als in een sector zogenaamde “onderverzorging” was. Als bepaalde modemerken ‘onderverzorging’ hebben is er in de binnenstad voldoende leegstand om dat op te vangen. En een goed mode-aanbod trekt klanten. Het FOC, meer winkels buiten de binnenstad is “een onvergeeflijke fout,”
Nol Goulmy, bedrijfsmakelaar in Assen, was van mening dat bij het FOC gaat om een “hit en run transactie.” Dat betekent “snel bouwen, snel verhuren en snel verkopen.” De ontwikkelaars krijgen de grond aangeboden voor ongeveer 17 euro per vierkante meter. Dat betekent dat de winkels in het FOC goedkoper geëxploiteerd kunnen worden dan in de binnen stad. Goedkope grond betekent gratis parkeren, ook dat ontbreekt in de binnenstad. “Kortom, hier is sprake van een ongelijk speelveld.”
Een tweede mogelijkheid is dat de investeerders na de oplevering de zaak verkopen. Het gaat dan om bebouwde grond en zij steken de winst op grondprijs in de zak. “Het FOC zou kunnen, maar slechts bij een marktconforme grondprijs, zodat een gelijk speelveld met de binnenstad ontstaat.”
Frank Sonnemans werknemers van één van de failliete winkels van Macintosh was teleurgesteld in de gemeente Assen. Men maakt zich druk om een FOC maar niet om het omvallen van een reeks winkels in het Macintosh faillissement. “Het gaat om mensen en het zijn de mensen die de binnenstad levendig houden. Daarom investeer in de eigen stad!”

Praat met elkaar en niet tegen elkaar
De Asser ondernemers Henk Zings betoogde, “Iedereen praat over elkaar, maar niet met elkaar. Assen is geen team.” Er moet meer samenwerking komen. Het raadsvoorstel had dan ook met de binnenstadondernemers besproken moeten worden. Nu wordt er een koppeling gelegd tussen het FOC en het aanpakken van de binnenstad. Maar het zou om twee afzonderlijke besluiten moeten gaan. “College kom uit de loopgraven. De Asserbinnenstad komt met een plan. Werk mee aan dat plan voor een bruisende binnenstad,” was de oproep van een geëmotioneerde Henk Zings.
Liesbeth Kneppers, inwoner van Assen en oud VVD senator. Volgens haar was het FOC een concept dat niet van vandaag was, maar van gisteren. Het is niet van Morgen en niet duurzaam. Richt je op de binnenstad. Maak gebruik van de bestaande gebouwen in de binnenstad, dat is duurzaam. “Neem geen definitief besluit voor dat er een definitief plan voor de binnenstad ligt,” was haar oproep.
Cor Vos inwoner van Assen betoogde dat als een ambtenaar het plan voor een FOC halverwege Hooghalen had bedacht, “Hij of zij vermoedelijk een poosje naar huis was gestuurd om tot rust te komen.” Het FOC is niets anders dan een winkelcentrum gespecialiseerd in merkkleding dat voortdurend uitverkoop houdt.” Het FOC is een fiets met te zachte achterband, maar toch vraagt het college iedereen achterop te springen (vrij naar Eddy Christiani, Spring maar achterop’)’. De achterstand in de binnenstad wordt niet opgeheven door een FOC. “Zet de miljoenen in voor de binnenstad!” was zijn advies.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.