ANBI

Bijgaande documenten bevatten de publiek beschikbare informatie in het kader van de vereisten die door de Belastingdienst worden gesteld aan  organisaties met een ANBI-status.
 
Algemene informatie:
 
Verslagen voornaamste activiteiten
 
Financiële informatie
 
 
Wat betreft de vergoedingsstructuur hanteert de Stichting de volgende regels:

Leidend principe:
De Stichting Assen FM claimt dat al haar werkzaamheden plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. Daarom wordt in principe geen vergoeding of beloning uitgekeerd aan de medewerkers die onmiddellijk betrokken zijn bij het realiseren van de gestelde doelen.

Uitzonderingen:
1.Het Bestuur van de Stichting kan in uitzonderlijke gevallen (per geval) beslissen in hoeverre aan de medewerkers een tegemoetkoming kan worden uitgekeerd voor werkelijk gemaakt onkosten die aantoonbaar rechtstreeks verband houden met verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.