Menu Sluiten

Woningbouw De Klenckestraat gaat er na veel vertraging toch komen

In de consulterend vergadering werd het bestemmingsplan De Klenckestraat besproken. Een meerderheid van de raad stemt er mee in. Daarmee komt er een eind aan een jarenlange inspraak procedure.

Het plan is na veel overleg tot stand is gekomen. In het vorige plan werd, naar de mening van de bewoners en de raad, onvoldoende rekening gehouden met de buurt. De moestuin zou verdwijnen, te weinig groen en te veel parkeerplaatsen.

Moestuin     Ook in het voorliggende plan was geen plaats voor een moestuin. Het gebied heeft een woonbestemming en de bestaande moestuin was slecht tijdelijk toegestaan. Op het voorliggende bestemmingsplan is door een aantal bewoners weer een zienswijze ingediend. Zij willen geen woningbouw en het perceel behouden als “ontmoetings- en speelplek, moestuin en parkeerterrein.” Een bezwaar waar het college niet mee instemde.

Goede participatieprocedure     De meeste fracties waren tevreden over de overlegprocedure. Het gaat om een gebied met een woonbestemming en er is een groot tekort aan woningen. Dus kan en moet daar gebouwd worden, was de conclusie van de raad.

Cor Staal (ChrU) stelde vast dat je bij dergelijke plannen niet altijd iedereen mee kunt krijgen. Het is een plan dat na veel overleg tot stand is gekomen, aldus Hans Marskamp (GrL) “en er is behoefte aan woningen.” Richard Klok (VVD) vroeg zich af of er in de wijk niet meer speelde dan alleen een bezwaar tegen de bouwplannen. Alinda Bornkamp (D66) vond dat er een juiste afweging had plaatsgevonden. En zij besefte dat die ingrijpend was voor de buurt. Luc Rengers (AC) was van mening dat de lange duur van procedure had geleid tot gewenning en het aanhoudende protest van een groep bewoners. Hij riep het college op die gevoelens van onvrede aan te pakken. Henri Ploeg (PvdA) stemde in met de bouw van de woningen. Het algemeen belang en het participatieproces waren hier goed samen gegaan.   

Gemiste kansen     Jannie Drenthe (SP) zei dat haar partij altijd tegen het plan was geweest. Als de inbreng van de bewoners beter was geweest, was er win-winsituaties ontstaan. Nu zijn er een aantal gemiste kansen. Er speelt meer in De Klencke straat. Er is sprake van een gevoel van onveiligheid, de bewoners voelen zich achtergesteld. “College ga een goed gesprek aan met de bewoners,” was de oproep van Drenthe. Ronald Witteman (CDA) had vastgesteld dat er weinig groen was in de wijk. Als er minder woningen zouden komen, 10 in plaats van 12, was er ruimte geweest voor een extra groenstrook. “Wij zijn niet gelukkig met het voorstel.”

Het wordt dus in de komende raadsvergadering geen hamerstuk.