Menu Sluiten

Wijzigen inzamelfrequentie huishoudelijk afval is volgens de raad een stap in de goede richting

De huidige afval inzamelmethode in gevoerd in 2014 en in 2016 aangepast. Het college wil een aantal aanpassingen in voeren. Voorgesteld wordt GFT-afval ieder twee weken op te halen. Er komen gft-containers voor appartementen en papier wordt eenmaal in de vier weken opgehaald. Dit alles leidt tot een verhoging van de afvalstoffenheffing van ongeveer 10 euro per jaar, waar 50plus tegen was.

Milieupark     Naast de aanpassingen van het inzamelen van het huishoudelijke afval, wil het college ook het Milieupark uitbreiden. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om alle afval stromen goed te scheiden. Scholen en sportverenigingen vallen in het huidige systeem onder bedrijfsafval. En dat wordt niet gescheiden ingezameld. Het college stelde daarom ook voor om de gescheiden inzameling hierop toe te passen. Met dit laatste voorstel had de raad geen moeite.

GFT in hoogbouw     Clemens Otto (50plus) was van mening dat de bewoners in appartementen nauwelijks groente- en tuinafval hadden. “Veel eenpersoonshuishoudens met wat aardappel schillen. En huishoudens die hun eten krijgen via Tafeltje Dekje.” Hij was daarom tegen de tariefsverhoging van € 10,14. Henri Ploeg (PvdA) zei dat de rol van de burgers cruciaal is. Bij de invoering van het huidige systeem hebben zij meegesproken. Hij was het niet eens met 50plus. “Ons huidige systeem is gebaseerd op solidariteit.” Het bereiken van de gestelde doelen is een “zaak van aan de juiste knoppen draaien binnen het bestaande systeem.” Ploeg pleitte ervoor om bij binnen de toegestane 300 kg bij het milieupark ook gratis asbest te kunnen inleveren. Hans Marskamp (GrL) bestreed de opvatting van 50plus dat hoog bouw geen gft-afval produceerde. Uit de cijfers blijkt dat het jaarlijks gaat om 250.000 kg. “Dat is een aanzienlijke hoeveelheid.” Het besluit dat we nu nemen is niet onomkeerbaar. Als de omstandigheden en technische mogelijkheden veranderen kunnen we het systeem weer aanpassen.

Alternatieven?     Bert Homan (VVD) prees de inzet van het college, maar stelde vast de in het verleden gestelde normen niet gehaald worden. Het restafval zou in 2020 uitmoeten komen 100 kg per huishouden. En in 2019 was het nog 146 kg. Hij vroeg zich af “zijn we wel op de goede weg? Er wordt geen zicht geboden om de 100 kg wel te halen.” Hij vroeg het college na te denken over alternatieve methoden. “Heeft de VVD zelf voorstellen over alternatieve methoden om het huishoudelijk afval per huishouden te verlagen,” wilde Jannie Drenthe (SP) van Homan weten.

Bewoners     Wilfried de Jong (D66) was van mening dat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun afval. Maar volgens hem zijn ze onvoldoende betrokken bij het proces. “Het gaat vooral om een verandering van levenswijze!” Hij pleitte dan ook voor minder verpakkingsafval. Ook stelde hij vast dat de door het rijk opgelegde hoeveelheid van 100kg restafval door geen enkele gemeente werd gehaald. “Die rijksnorm wordt bijgesteld.”  Kees Boonzaaijer (PLOP) had via de sociale media vastgesteld dat er onder de bewoners weinig draagvlak is voor de voorgestelde wijzigingen. Hij vroeg zich af waar het college zich op baseerde.  

Solidair     Tjerk Medemblik (ChrU) zei dat de norm van 100 kg een grote uitdaging is en dat het college op de goede weg is. Wat nu wordt voorgesteld zijn stappen in de goede richting. De aangepaste ophaalfrequentie “geeft een betere scheiding.”

Inzameling luiers     Jannie Drenthe was ook tevreden over het voorstel van het college. De scheiding van het afval is een goed voor hert milieu. Zij waarschuwde het college wel om bij de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal de privacy van de bewoners in acht te nemen. “De hele straat hoeft niet te weten dat er in medische problemen zijn.” Ook pleitte zij voor een systeem van communicatie “waarin de bewoners worden meegenomen.”

Wethouder Bob Bergsma betoogde dat het huidige systeem zijn waarde heeft bewezen. Het restafval is gedaald naar 146 kg. Wij werken naar 100 kg in 2021 en 70% hergebruik. Door nu aan de knoppen te draaien hopen we het systeem van afvalscheiding te verbeteren. Het systeem is gebaseerd op de participatie van de inwoners van Assen in 2013. Dat hele traject hoeven we nu niet over te doen. Bergsma was het niet eens met 50plus. In Assen Oost is bij hoogbouw een pilot gft-afval gedraaid en die pakte goed uit. De frequentiewijziging van papier en restafval is gebaseerd op de vragen van het publiek. Bovendien is er door de zachte winters meer tuinafval. Ook wordt op basis van het aantal geleegde containers gekeken of de inzamelfrequentie moet worden aangepast. Volgens Bergsma zijn  de reacties op sociale media niet maatgevend. Hij zegde toe het asbest-voorstel van de PvdA in te voeren. Er is een communicatieplan om de Assenaren in te lichten over de frequentiewijzigingen. Naar het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal wordt onderzoek gedaan, juist omdat de privacy daarbij een belangrijke rol speelt.

In de raadsvergadering van 17 december zal het voorstel nogmaals besproken worden en zal de raad erover stemmen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.