Menu Sluiten

Wie liet de nesten van roeken verdwijnen?

De provincie Drenthe kan de gemeente Assen geen ontheffing geven voor de uitvoering van een aantal maatregelen uit het concept roekenbeheerplan. Het gaat om maatregelen zoals het verwijderen en verplaatsen van nesten/nestbeginsels en het verjagen en verstoren van roeken. De maatregelen zijn bedoeld om de overlast die de omgeving van de roeken ondervindt te verminderen.

De reden om geen toestemming te geven is de ontdekking dat alle nesten van de hoofdkolonie van Marsdijk (Andrej Sacharovweg) verdwenen zijn. Het lijkt erop dat de nesten zijn weggehaald. Door deze actie is het behoud van de roeken niet meer zeker. En dat is wel een voorwaarde voor ontheffing.

Overtreding     Wethouder Bob Bergsma betreurt deze gebeurtenis ten zeerste. “De roek is een beschermde diersoort. Het verwijderen van nesten van roeken zonder ontheffing is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Dit is strafbaar. Wij hebben hier melding van gedaan bij de provincie. Daarnaast is het erg vervelend dat we de maatregelen uit het roekenbeheerplan nu niet kunnen uitvoeren. Dat geldt niet alleen voor Marsdijk, maar ook voor andere plekken waar sprake is van overlast. Met dit plan hebben we binnen de kaders van de wet zoveel mogelijk geprobeerd om de overlast van de roeken voor de omgeving te verminderen. Deze actie gooit echter roet in het eten.”

Verwijderen van drievorken     Een van de maatregelen uit het plan kan wel alvast worden uitgevoerd: het verwijderen van drievorken uit de bomen. Hier is geen ontheffing voor nodig. En het zal wel de kans verkleinen dat roeken er gaan broeden. De drievorken worden binnenkort verwijderd op de Tarwehullen, OBS De Heksenketel, CBS De Regenboog en de Smetanalaan. Daarnaast mogen de nesten die nog geen jaar oud zijn en waar nog geen roeken op broeden ook zonder ontheffing verwijderd worden. Het is bekend hoe lang de nesten in de bomen zitten, omdat deze jaarlijks geteld worden.

Hoe nu verder?     Het concept roekenbeheerplan moet worden aangepast op de nieuwe situatie. Dat kan pas wanneer we weten wat de roeken nu gaan doen en hoe de kolonie zich verder ontwikkelt. Mogelijk verspreiden ze zich over de wijk, of verplaatsen ze zich naar andere wijken. Om dit in kaart te brengen moet de gemeente de roeken het komende jaar eerst goed in de gaten houden.