Menu Sluiten

Wethouder Pauwels maakt zich zorgen over de impact van corona op de langere termijn

Gisteravond werd de raad ingelicht over de gevolgen van de coronacrisis. Het college presenteerde een zogenaamde impactanalyse. De laatste stand van zaken en de eerste inzichten en de financiële gevolgen. Het college wilde weten of de raad instemde met de ingezette koers.

Financiële gevolgen     Na de financieel-technische uiteenzetting door een ambtenaar, kregen de raadsleden de gelegenheid vragen te stellen. Vragen die door wethouder Mirjam Pauwels uitgebreid werden beantwoord. Haar belangrijkste boodschap was dat de compensatie die Assen van het rijk krijgt opweegt tegen de kosten die tot nu toe gemaakt zijn. “Kosten en inzet zijn in balans.” Zij maakte daarbij de aantekening, “maar ik maak me wel zorgen over de lange termijn.” Zij verwees daarbij naar de zogenaamde PM posten in de financiële planning. Dat zijn posten die geld gaan kosten, maar onduidelijk is hoeveel.

Maatregelen     Het college heeft ook al een aantal maatregelen genomen, zoals het opschorten van de huur voor gebruikers en sportverenigingen. Ook de aanpassing van het stadhuis wordt nog eens kritisch bekeken. En het bedrag dat de toeristenbelasting dit jaar zou moeten opbrengen wordt dit jaar waarschijnlijk niet gehaald.

Begeleiden naar werk     De sociale dienst (WPDA) is volop bezig mensen op weg naar werk te begeleiden. Er wordt extra ingezet op de jeugd. Maar om de steun te koppelen aan de toeleiding naar werk ging de wethouder te ver, omdat bedrijven het op dit moment erg moeilijk hebben. Stageplekken zijn bijvoorbeeld ook lastig te realiseren.

Verwarmde terrassen     De wethouder zag voor zichzelf geen rol weggelegd om de terrassen te kunnen gebruiken in de winter. Dat is een zaak van de ondernemers. Volgens GroenLinks was dit probleem simpel op te lossen door het verstreken van een fleece deken.           

StudentenLab     Cor Staal (ChrU) stelde voor om boven in het Forum een tijdelijk StudentenLab in te richten. Dit in aansluiting op de onderwijsinstellingen in Groningen die hun studenten laten samenwerken in woonplaatsgroepen. Een voorstel dat raadsbreed werd gesteund. Cindy Vorselman (PvdA) pleitte voor een Asser dashboard. Dat inzicht geeft in de sociale kant van de crisis, zoals het gebruik van de voedselbank, bijstandsaanvragen, huiselijk geweld en dergelijke. Zij benadrukte dat de PvdA niet wil dat er op cultuur bezuinigd wordt. “Houdt Assen aantrekkelijk” was haar devies. Hans Marskamp (GRL) stelde vast dat de anderhalve meter grote gevolgen zal hebben voor DNK en podium Zuidhaege.

Een nieuwe tijd     Henk Santing (PLOP) maakte zich ook zorgen over de toekomst want de “uitgemolken reserves van de gemeente Assen zouden dat niet aankunnen.” Martin Rasker (VVD) waarschuwde ook dat de financiën niet onuitputtelijk zijn. Er zal dus gezocht moeten worden naar creatieve oplossingen, “die passen bij de nieuwe tijd die we tegemoet gaan.” Hij stelde voor om de uitbreiding van de terrassen in stand te houden om zo de horeca nieuw kansen te bieden. Remi Moes (D66) was van mening dat “goede samenwerking nu essentieel is” voor de toekomst van Assen. Jannie Drenthe (SP) pleitte ook voor het goed monitoren van bijstand en schuldhulpverlening.

Kortom een avond met veel vragen en vage antwoorden, die duiden op een onzekere (financiële) toekomst. Hopelijk geeft de begroting in november meer duidelijkheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.