Menu Sluiten

Wethouder Dekker, Hoe houden we de bestaande stad overeind?

Gisteravond werd in de consulterende vergadering de Omgevingsvisie besproken. Meer woningen in Kloosterveen, was de oproep van een aantal fractie. Maar dat gaat ten koste van wonen in de Binnenstad, aldus wethouder Karin Dekker. Ook de zoekgebieden naar grootschalige energieopwekking leverde de nodige discussie op.

De omgevingsvisie was al eerder in de raad aan de orde geweest. De meeste fracties herhaalden hun standpunt. In deze consulterende vergadering spitste de discussie zich toe op de uitbreiding van Kloosterveen en de zoekgebieden voor grootschalige energieopwekking. Dus stroom opwekken door zonneparken en windturbines.

Kloosterveen     Cor Staal (ChrU) vond dat Assen meer ambitie moeste tonen en Kloosterveen 3 moest ontwikkelen. Er is nu een groot tekort aan woningen en extra nieuwbouw in Kloosterveen kan dat helpen opheffen. Staal zegde een amendement te zullen indienen als er volgende week besluitvormend over wordt gesproken. Albert Smit (PvdA) sloot zich hierbij aan. Ook hij stelde grote woningnood vast en te weinig ambitie bij het College. Ook Richard Klok (VVD) was van mening dat op basis van de door de raad vastgestelde Structuurvisie Kloosterveen, Kloosterveen 3 ontwikkeld zou moeten worden. Remi Moes (D66) dacht dat er voldoende woningen konden worden gebouwd door inbreiding in de Binnenstad en het Havenkwartier. “We moeten zuinig zijn op het buitengebied.” Ook Hans Marskamp (GrL) was van mening dat er ingezet moest worden op inbreiding. Volgens Marskamp staat in de Omgevingsvisie dat uitbreiden van Kloosterveen mogelijk is als er vraag naar is.

Ten koste van de Binnenstad     Wethouder Karin Dekker betoogde dat in de Woonvisie was vastgelegd dat er vooral gebouwd zou worden in de bestaande stad, in de zogenaamde “bloemkoolwijken” en in het Havengebied. Deze aanpak zorgt voor een nieuwe invulling van de binnenstad en de wijken. Te veel nieuwbouw in Kloosterveen betekent minder woningen in de bestaande stad. En dat gaat ten koste van het woon- en leefklimaat. “Hoe houden we de bestaande stad overeind?” zuchtte wethouder Dekker. Door de vergrijzing is er vraag naar kleinere woningen in de Binnenstad, omdat die groep graag bij de voorzieningen en het Openbaar Vervoer wil wonen. De grotere huizen kunnen dan bezet worden door gezinnen met kinderen die juist meer woonruimte zoeken.

De indruk is dat er een gezamenlijk amendement komt van de fracties van de ChrU, VVD en PvdA om meer woningbouw in Kloosterveen in de Omgevingsvisie op te nemen.

Zoekgebieden     In de Omgevingsvisie zijn zogenaamde zoekgebieden aangegeven waar gezocht zal worden naar de mogelijkheid om grootschalig energie op te wekken. Volgens de ChrU, 50plus, VVD en PLOP wordt hiermee te veel vastgelegd. De kaarten zetten mensen op het verkeerde been, omdat de indruk wordt gewekt dat participatie niet meer mogelijk is. De zoekgebieden moet dus uit de omgevingsvisie geschrapt worden. Hans Marskamp betoogde dat het gaat om gebieden waar gezocht kan worden. Of de grootschalige energieopwekking daar gaat komen is pas in een volgende fase aan de orde. Remi Moes was van mening dat er sprake is van zoeken en niet van aanleggen. Dat zoeken moet gebaseerd zijn op duurzaamheid, oog voor omgeving en de natuur. Wel waren de meeste fracties het erover eens dat het opwekken van groene stroom vooral via zonnepanelen op de daken moet plaatsvinden en pas in laatste instantie in het landschap. Wethouder Dekker zegde toe nog eens naar de tekst te zullen kijken, om de participatie van bewoners beter te omschrijven.

Volgende week in de besluitvormende vergadering wordt duidelijk wat de zoektocht van wethouder Karin dekker heeft opgeleverd en of de fractie haar voorstellen voldoende vinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.