Menu Sluiten

Weinig spektakel bij het bespreken van de Kaderbrief 2022

In de kaderbrief geeft het college een overzicht van de huidige financiële stand van zaken. Ook wordt aangegeven wat de plannen zijn voor het komende begrotingsjaar 2022. De raad gaat hierover in discussie. Het college verwerkt één en ander in de Begroting 2022 die in november door de raad wordt besproken en vastgesteld.

De fracties gebruikten wel de nodige woorden, maar veel van wat gezegd werd was het afgelopen jaar in de betreffende raadsvergaderingen ook al eens aan de orde geweest. Er werden dus veel stokpaardjes bereden. En doorkijkjes naar de verkiezingsprogramma’s, die de komende tijd geschreven worden, waren er ook niet echt.

Hieronder volgen een aantal zaken die mij als raadsverslaggever zijn opgevallen. De fractie ChristenUnie pleitte voor het uitbreiden van het programma Mijn Buurt Assen, omdat dit iets wezenlijks toevoegde aan de wijken en buurten. De PvdA-fractie vroeg meer aandacht voor het jeugdwerk in Assen. Het plan El Padrino aan de Balkendwarsweg door tegenstand van de buurt voorlopig niet doorgaat. Wethouder Jan Broekema zegde toe dat er na de zomer nieuwe voorstellen komen. GroenLinks riep het college op in te zetten op “groen banen” en de mbo-opleidingen hierop te laten aansluiten. Stadspartij PLOP vond dat DNK te veel geld opslokte en dat het TT-museum te weinig aandacht kreeg. De VVD-fractie betoogde dat energietransitie betekende, luisteren naar bewoners en dat er wel overwogen naar andere vormen van energie gezocht moet worden. De D66 fractie was verbaasd dat er in de Kaderbrief niets viel te lezen over sport en gezonde leefstijl, ondanks het door de gemeente medeondertekende sportakkoord. De fractie 50plus stelde voor de camperplaats van het Havenkwartier te verplaatsen naar het Duurzaamheidscentrum in het Asser bos. De CDA-fractie betoogde dat de optimistische woorden over de veiligheid in Assen niet overeenkwamen met de cijfers uit de politierapporten, die spraken over meer onveiligheid.

Dierenwelzijn     Samen met SP, 50plus, en D66 diende het CDA een in het verleden aangehouden motie Dierenwelzijn in. Daarin wordt het college opgedragen “binnen de kaders en begroting 2022 de nieuwe wetgeving rond dierenwelzijn uit te werken en te voorzien van een eigen budget. Omdat alleen de indieners voor deze motie stemden werd hij verworpen met 19 stemmen tegen en 12 stemmen voor.

Schoonmakers in dienst     In deze motie werd het college opgeroepen de schoonmakers, die binnen de gemeentelijke organisatie een belangrijke functie vervullen, weer in dienst te nemen. Er moet een einde komen aan het inkopen van schoonmaakdiensten via aanbesteden. Het college krijgt de opdracht om te onderzoeken wat er organisch en financieel nodig is om de schoonmakers in dienst te nemen. Deze motie werd aangenomen met de stemmen van PLOP, D66 en lijstD tegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.