Menu Sluiten

Weet Clemens Otto (50+) wel wat een kadernota is?!

commentaar

Afgelopen donderdag stond de kadernota Kunst & Cultuur 2021 – 2024 op de raadsagenda. Kaders stellen is een wezenlijke taak van de gemeenteraad. Binnen welke kaders, piketpaaltjes, kan en moet het college opereren bij het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Daarnaast heeft de raad het budgetrecht. Dat wil zeggen dat het college alleen geld mag uitgeven als de raad daarvoor toestemming heeft gegeven.

Eén en ander komt er in de praktijk op neer dat voor veel beleidsterreinen kaders worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor het wonen, de ontwikkeling van de binnenstad en het sociaal domein, maar ook het coalitieakkoord is zo’n kader.

In een vervolg stadium worden de vastgestelde kaders door het college uitgewerkt tot concreet beleid. En dan wordt de gemeenteraad gevraagd geld beschikbaar te stellen.

De raad controleert of de voorstellen passen binnen de met het college afgesproken kaders en stelt geld beschikbaar. Dus het vast stellen van een kadernota staat los van het geld dat uiteindelijk nodig is om het beleid, binnen die gestelde kaders, uit te voeren.

Het bedrag dat nodig is kan dus afwijken van wat de raad en het college voor ogen hadden toen de kaders werden opgesteld. Een mee of tegenzittende economie bepaalt wel de hoeveelheid geld die beschikbaar is.

Helaas moet ik vast stellen dat Clemens Otto van de fractie 50+ blijkbaar niet op de hoogte is van het verschil tussen het vast stellen van een kadernota en het op een later moment beschikbaar stellen van geld.

Clemens Otto

Clemens Otto (50+) stelde namelijk voor De kadernota Kunst & Cultuur van de agenda af te voeren. De coronacrisis slaat de bodem onder de economie weg en ondernemers moet alle zeilen bij zetten niet ten onder te gaan. “We weten niet was Assen nog te wachten staat. Ten opzichte van de Assenaren is het vast stellen van de kadernota niet te verkopen.” Otto stelde voor de behandeling uit te stellen tot het eind van het jaar.

Remi Moes

Tot mijn niet geringe verbazing reageerde alleen Remi Moes (D66) die Clemens Otto er op wees, dat een kadernota kaders stelt en zo richting geeft aan het beleid. Er wordt geen geld uitgegeven, maar wel een richting aangegeven. Nu niets doen levert nog meer onduidelijkheid op. Het enige verweer van Otto was, dat we leven in een tijd van hoop, “maar op hoop kun je geen kadernota’ stoelen.”

 Het verschil tussen beleid vaststellen en beleid uitvoeren is bij de fractie van 50+ blijkbaar nog niet helder. Maar het viel mij ook tegen dat van de andere raadsleden niemand reageerde op dit gebrek aan basiskennis. Gelukkig was Remi Moes de uitzondering die de regel bevestigde.

De volgende verbazing kwam bij de stemming. Eerst betogen dat je het niet aan de Assenaren kunt verkopen om nu besluiten te nemen en daarom de nota op een later tijdstip wilt behandelen. En vervolgens bij de discussie over de nota geen inbreng leveren. Dus is het voor Assenaren onbekend wat 50+ vindt van de kadernota.

En dan als ontknoping toch voor de kadernota kunst & cultuur stemmen.

Ik begrijp er helemaal niets van, maar hopelijk kan Clemens Otto het wel aan zijn kiezers uitleggen.

Bernie Wiegman, raadsverslaggever, website OmroepAssen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.