Menu Sluiten

WDODelta richt kompas voor water op 2030

Het Algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft besloten hoe het waterschap de komende jaren water in goede banen wil leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving.

Met deze watervisie tot 2030 maakt het waterschap keuzes over wettelijke taken en maatschappelijke ambities.

Foto (c) Aangeleverde foto

Meer dan water
De titel van de watervisie is ‘meer dan water’. Vanaf vorig najaar is hieraan gewerkt. Tijdens de werkconferentie ‘Expeditie Watervisie’ hebben samenwerkingspartners hun wensen gemeld. En later konden zij via digitale bijeenkomsten hun mening geven over de ontwerp-visie.
Meer dan water betekent dat WDODelta inzet op een klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Maar ook van waterschapsgebouwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Voor inwoners in het stedelijk gebied denkt het waterschap na over het voortzetten van bijvoorbeeld de stimuleringsregeling Klimaat Actief!. En met de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zorgt het waterschap voor een gebied met veilige dijken. Op de rioolwaterzuiveringen verkent het waterschap mogelijkheden voor energietransitie en circulaire economie. En ook daarbuiten.
Het waterschap ziet een goede samenwerking als onmisbaar om de ambities uit de Watervisie op te pakken.

Kompas
De watervisie is het kompas voor de komende tien jaar en laat zien wat inwoners, bedrijven, organisaties en mede-overheden van het waterschap mogen verwachten. Het waterschapsbestuur streeft ambities na die haalbaar en ook betaalbaar zijn. Bij het maken van keuzes maakt het bestuur onderscheid tussen de wettelijke taken van het waterschap en andere maatschappelijke doelen en wensen. Het is eveneens het doel dat de watervisie doorwerkt in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van mede-overheden.

Huidige voorzieningen handhaven
In de dagelijkse praktijk wil het Waterschap Drents Overijsselse Delta blijven doen wat het nu doet voor voldoende en schoon water en het voorkomen van wateroverlast en overstromingen. Dit, ondanks de extra inspanningen en de stijgende uitgaven die nodig zijn vanwege klimaatverandering en energietransitie. Het waterschap wil kennis en kunde inzetten om mede overheden te helpen bij hun klimaatadaptatie. Maar ook heeft het waterschap oog voor de brede maatschappelijke opgaven die spelen en wil daarin een voorbeeldrol vervullen. Denk daarbij aan ambities voor energieneutraal, circulair en broeikasgasneutraal.

Watervisie in thema’s
De watervisie start met een blik op de toekomst, richting 2050. Welke trends en ontwikkelingen komen er op het waterschap af en wat betekent dit voor het waterschapswerk en onze omgeving? Een concretere vertaling voor de komende tien jaar is te lezen in hoofdstuk drie. Hierin staat beschreven waar het waterschap in het jaar 2030 wil staan: wat voor waterschap willen we zijn en wat mag van ons worden verwacht? Een doorvertaling van onze visie naar het jaar 2030 voor de programma’s Maatschappij en Organisatie, Waterveiligheid, Watersystemen en Waterketen vindt plaats in de hoofdstukken vier tot en met zeven. Daarin beschrijven we hoe we de visie in de praktijk willen brengen en wat dit betekent voor de taken van het waterschap. In hoofdstuk acht staat omschreven hoe we samen met onze partners aan de watervisie invulling willen geven.

De watervisie ‘meer dan water’ is gemakkelijk te vinden op de website van het waterschap: www.wdodelta.nl/watervisie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.