Menu Sluiten

Wat is het probleem bij energiearmoede? Energie of armoede?

Gisteravond was er een consulterend overleg over energiearmoede. Het was een onduidelijke discussie. Ging het nu over energie en duurzaamheid of ging het nu vooral over armoede. Ook de aanpak voor de korte termijn en de lange termijn liepen door elkaar.

Het college heeft 1 november jl. een Plan van Aanpak Energiearmoede (PvAE) gelanceerd. VVD, SP en PvdA hebben dit geagendeerd voor de consulterende vergadering. Partijen met uiteenlopende standpunten. De hoge gasprijzen onderstreepten deze verschillen. En dat bleek ook uit discussies. De VVD wilde inzetten op het isoleren om het energieverbruik te verminderen. Dat was goed voor de duurzaamheid en resulteerde in lagere energiekosten voor huishoudens. En uiteindelijk zou dit minder armoede opleveren. SP en PvdA benadrukten dat het ging om de armoede. Duurzaamheid en energietransitie waren in dit verband niet het eerste belang.

Het PvAE geeft aan hoe het college denkt de energiearmoede te kunnen bestrijden door de energietransitie.

Laagste inkomens     Cindy Vorselman (PvdA) waarschuwde het college dat werken volgens dit plan betuttelend zou kunnen overkomen. Zij veronderstelde dat het zogenaamde “sociale krediet” niet goed zou uitpakken. Hoe kun je mensen die nauwelijks iets te besteden hebben overtuigen om zo’n krediet te accepteren en in te zetten voor energiebesparing (isolatie e.d.). Verder pleitte zij voor het verspreiden van zogenaamde energieboxen. In Utrecht is dat een succesvol project om energie te besparen en armoede terug te dringen. Jannie Drenthe (SP) betoogde dat de mensen met de laagste inkomens in de slechts geïsoleerde huizen wonen. Als het gaat om energietransitie en energiebesparing moeten deze mensen ontzorgd worden en op weg geholpen worden. Verder was zij van mening dat woningcorporaties zorg moeten dragen voor goed geïsoleerde woningen. Bert Homan (VVD) pleitte voor de aanpak van laaghangend fruit. Huizen tochtvrij maken dat levert direct winst op. Geef mensen met de laagste inkomens een voucher cadeau zodat zij deze materialen tegen een billijke prijs kunnen aanschaffen. Want wij willen nu wat doen. Het PvAE heeft pas op de lange(re) termijneffect. Luc Rengers (AC) was geen voorstanders van energiecoaches. Hij was van mening dat dat geld beter beschikbaar kon worden gesteld om materiaal aan te schaffen om huizen tocht vrij te maken.

Stap voor stap     Henk Santing (PLOP) verweet de VVD bezig te zijn met het presenteren van het verkiezingsprogramma. Hij stelde als aanvulling op het PvAE voor in overleg met de woningcorporaties en bewoners te beginnen met het isoleren van de huizen met F en G label. Hij vroeg zich af waar het in dit overleg overging, duurzaamheid of armoede?! Cor Staal (ChrU) was van mening dat energie armoede hand in hand ging met isolatie. Hij stelde een stap-voor-stap en straat-voor-straat plan voor. Kijk per wijk welke huizen het eerste aangepakt moeten worden.

Energieslurpers     Hans Marskamp (GrL) vond het voorstel mensen werkervaring te laten opdoen in isolatieprojecten geen goed idee. Want je zult die mensen toch op moeten leiden en dat kost tijd. Alinda Bornkamp (D66) zei dat de energie transitie gezamenlijk moet worden aangepakt. Zij stelde voor om energiedisplays uit te delen zodat mensen kunnen zien wat in huis de “energieslurpers” zijn waar tegen maatregelen genomen moeten worden.

Uitvoeringsplan in februari     Wethouder Karin Dekker zei dat de opzet van het PvAE was gericht op het bestrijden van de energiearmoede door verlaging van het energiegebruik. Het PvAE is een eerste opzet. Het is de bedoeling met een definitief plan te komen in februari 2022. En het PvAE is inderdaad voor de middellange en de langere termijn. Ook betoogde zij dat er, zoals vastgelegd in het PvAE, dat al veel gedaan wordt. Maar het definitieve uitvoeringsplan komt in februari. Er is voortdurende overleg met de woningcorporaties en met de provincie over de aanpak en de financiën. De sociale kredieten worden in andere gemeenten al toegepast. In overleg met de GKB wordt gekeken of het in Assen zou kunnen werken. De stapsgewijze aanpak zoals voorgesteld zal ook een punt van aandacht zijn. Alle suggesties die in deze consulterende vergadering zijn gedaan zullen worden meegewogen bij het definitieve plan en het plan van uitvoering.

Conclusie: om de energiearmoede echt aan te pakken moet er nog heel wat gebeuren. Wordt dus vervolgd.