Menu Sluiten

Wat is de volgende stap in de Regionale Energiestrategie?

In de consulterende raadsvergadering van donderdagavond [14 mei] debatteerde de raad over de Regionale Energiestrategie [RES]. Duurzaamheid en een beter milieu staan bij alle fracties hoog in het vaandel. Maar over de weg er naar toe is nog wel de nodige discussie. Nu al is duidelijk dat er de besluitvormende vergadering van 4 juni nog stevig gediscussieerd zal worden voordat er knopen worden doorgehakt.

De RES is een door den Haag opgelegd samenwerkingsverband. Er zijn 30 regio’s gevormd. Een ieder regio is verantwoordelijk voor het leveren van een bepaalde hoeveelheid groene energie. In Drenthe valt de RES samen met de provinciegrenzen. Er is dus sprake van een samenwerking tussen 12 gemeente, de provincie, waterschappen en energiecorporaties. De RES Drenthe moet 3,45 TWh (TerraWattuur) opbrengen. Assen wil 0,18 TWh bijdragen.

Zonnedaken     In de gemeente Assen zit 0,10 TWh in de planning omdat daarvoor aanvragen zijn ingediend. De discussie spitste zich toe op de 0,08 TWh die gerealiseerd moet worden door grootschalige zonnedaken. Bert Homan (VVD) twijfelde over de inzetbaarheid van zonnepanelen op bedrijfspanden. Hoe vroeg zich af of die daken wel sterk genoeg zijn om het extra gewicht van zonnepanelen, naast het gewicht van regen en sneeuw te dragen. Ook Henk Santing (PLOP) had zijn twijfels. Volgens hem was de 0,08 TWh gebaseerd op schattingen en niet op daadwerkelijk onderzoek. Wethouder Karin Dekker betoogde dat alle getallen zijn gebaseerd op zeer realistische cijfers. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de plannen niet gerealiseerd zouden kunnen worden. En als plannen niet gerealiseerd kunnen worden komen we terug naar de raad.

Wie heeft de regie?     In het RES heeft iedere gemeente toegezegd zijn aandeel te leveren. Maar wat gebeurt er als een gemeente niet levert, vroeg Hans Marskamp (GrL) zich af. Hij stelde daarom voor om in de definitieve versie van de RES ook de provincie een rol te geven. Er kunnen immers altijd spanningen ontstaan tussen gemeenten. Ook tussen gemeenten onderling speelt het niet in mijn achtertuin een rol. Hij pleitte er ook voor om overleg te plegen met buurgemeenten om zo elkaars tegenslagen te kunnen opvangen. Bouke Weening (ChrU) was hier fel tegen. De regie nemen opent volgens hem de mogelijkheid tot dwingende maatregelen. En dan staat de gemeente aan de kant. “Vergelijk het met het Sociale Domein, we zouden in de gemeente de regie krijgen, maar we worden gestuurd door het ministerie vanuit Den Haag.”

CDA, groene boekhouders     Ronald Witteman (CDA) wilde van de wethouder weten waarom Assen met ruim 3% van het oppervlak toch ruim 5% van de TWh moet leveren. Bovendien was de Asser bijdrage van 0,18 TWh groter dan het totale gebruik in Assen. Wethouder Karin Dekker zei dat ook het grotere aantal inwoners van Assen een rol speelde. Witteman vroeg de wethouder om vergelijkende cijfers over de Randstad, want daar was een nog groter bevolkingsdichtheid. Hans Marskamp reageerde fel met de opmerking dat de CDA fractie zich opstelde als “milieuboekhouders.” Ook stelde hij vast dat bij het CDA geen sprake was van solidariteit!

Landschap is het Drentse kapitaal     Bert Homan (VVD) pleitte voor voldoende draagvlak en het voorkomen van economische schade. “Het Drentse landschap is ons kapitaal. En het plaatsen van zonnepanelen mag niet ten koste gaan van dat landschap want dat is economisch nadelig. Homan stelde daarom voor om de besluiten uit te stellen tot 1 oktober om ze de burgers volop kans te geven te participeren. Wethouder Dekker zei, dat het huidige RES voorstel is gebaseerd op gesprekken met bewoners. De toekomstige plannen zullen mede tot stand komen door toepassing van de omgevingsvisie.

Kosten en baten     Zowel Henri Ploeg (PvdA) als Jannie Drenthe (SP) riepen het college op de aanbevelingen uit het rapport van de Noordelijke Rekenkamer toe te voegen aan de RES. Uit de verdeling van baten en lasten blijkt, dat de bewoners niet profiteren van de voordelen maar wel van de nadelen. Wethouder Dekker maakte duidelijk dat er tot nu toe in Assen geen klachten van bewoners waren. In Ubbena en Assen Zuid is men bezig met zonneparken en daarbij zijn de omwonenden betrokken.  

Hoe nu verder     het is duidelijk de raad is niet tegen de RES, maar de indruk is, dat iedere fractie heeft zijn eigen randvoorwaarden als toetssteen hanteert. In de raadsvergadering van 4 juni zien we hoe dat uitpakt, want dan moeten er besluiten genomen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.