Menu Sluiten

Wat is de energievraag in Assen tot 2050

De gemeente Assen wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom is een verkenning gedaan om de energievraag rond 2050 in kaart te brengen en op welke manier deze vraag kan worden ingevuld. Bijvoorbeeld met zonne- en/of windenergie.

Wordt het een combinatie van zonne-energie en windenergie? Hoe kan dat met andere ruimtelijke opgaven in het buitengebied gecombineerd worden? Uit deze verkenning naar grootschalige energie-opwek blijkt dat er mogelijk nog 160 terajoule moet worden opgewekt om in 2050 te kunnen voorzien in die behoefte. Dit is vergelijkbaar met 60 hectare zonne-energie of 3 windturbines van 5,6 MW.

Zorgvuldig combineren     “Duurzame energie gaat een zichtbare plek innemen in het landschap van Assen. Het inpassen hiervan is voor de gemeente een belangrijke opgave. We willen deze diverse veranderingen in het buitengebied zorgvuldig en op een goede manier combineren,” zegt Wethouder Karin Dekker.

Eerste verkenning     De gemeente Assen heeft de verkenning naar energie, landschap en klimaat in het afgelopen jaar uitgevoerd samen met: Waterleidingmaatschappij Drenthe, Dorpsbelangen Loon, Energiecoöperatie Duurzaam Assen, Provincie Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Regionale uitvoeringsdienst Drenthe. Het is een eerste verkenning naar het opwekken van grootschalige hernieuwbare energie en het geeft inzicht in de mogelijkheden voor zonne-energie, windenergie of een combinatie daarvan.

Landschappelijke inpassing     In het rapport worden Messchenveld en Zeijerveen genoemd als mogelijke gebieden met de meeste kansen voor grootschalige hernieuwbare energieopwekking vanwege de omvang van deze gebieden. Ook zijn er veel mogelijkheden voor landschappelijke inpassing.

Biodiversiteit en duurzame landbouw     Verder geeft de verkenning aan dat de energieopgave gecombineerd kan worden met andere opgaven in het buitengebied. Het gaat bijvoorbeeld om de biodiversiteit, de ontwikkeling naar duurzame landbouw en het inrichten van een landschap dat bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. De resultaten van deze verkenning gaan mee in de omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’.

In gesprek met inwoners     Voor het maken van keuzes zijn vervolgstappen nodig. Een belangrijke stap is in gesprek gaan met inwoners, betrokken organisaties en buurgemeenten over mogelijke locaties en samen met hen de nodige vervolgstappen te zetten. Hiervoor wordt een plan van aanpak uitgewerkt.   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.