Verlagen huur in de binnenstad lastige hobbel voor de gemeenteraad

In de consulterende vergadering van ruim een week geleden bleek al dat de raad akkoord zou gaan met het werkplan binnenstad. Zij het dat er nog wel enkele punten van kritiek waren zoals de financiële onderbouwing en te hoge huren. Deze punten kwamen dan ook weer terug in de raadsvergadering.

Albert Smid (PvdA) riep op tot samenwerking. Hij sprak van “een mooi werkplan zonder concrete daden, dus wat gaan we doen?” Om weer vaart in de binnenstad te krijgen diende Smid een motie in waarin ook ”verlagen van duur door vastgoedeigenaren als speerpunt” wordt benoemd. Omdat er ook vastgoed eigenaren zijn die zeggen, “liever de panden leeg dan de huren omlaag.” Kees Boonzaaijer (PLOP) vond het plan nog steeds weinig concreet en de financiële onderbouwing ontbrak. Hij wilde meer inzicht in de bijdrage van de vastgoedondernemers. Een verlaging van de huur zou een eerste stap kunnen zijn om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan.

Jannie Drenthe (SP) vroeg aandacht voor de openbare ruimte. En volgens haar kregen de kleine ondernemers te weinig aandacht in het werkplan. Zij stelde voor een overlegtafel met kleine ondernemers. Ook voor Remi Moes (D66) waren de kleine ondernemers erg belangrijk. “Zij geven Assen kleur, een eigen smoel en eigenheid. Dus geef ook die ondernemers de ruimte om te ondernemen.” Martin Rasker (VVD) hij prees de samenwerking die de basis is voor het werkplan. Maar het was voor hem niet duidelijk wat het ging kosten aan geld en inspanning. Ronald Witteman (CDA) riep om de mensen bij elkaar te brengen. Verleid te tot samenwerking en participatie. Hij pleitte voor een extra cadeau aan de stad, “Ook op de koopavond vrij parkeren.” Hetty Heeling (50+) zei dat er niet met kleine ondernemers en sociaal-maatschappelijke organisatie, zoals de Fietsbond, werd gepraat.

Wethouder Roald Leemrijse betoogde dat het een gezamenlijk werkplan was en dat er met iedereen gepraat was, ondernemers en inwoners. Het doel is meer mensen in de binnenstad, meer werkgelegenheid, minder leegstand en Assen weer in de top 25 van beste binnensteden. Er is volgens hem ook voldoende aandacht voor de huur. Die is de laatste jaren dan ook al stevig gedaald. Het is een thema dat aan de overlegtafels regelmatig ter sprake komt. En volgens de wethouder wordt ook met de kleine ondernemers gesproken. En ook de horeca-ondernemers spreken mee. En de wethouder zegde toe attent te zijn op ideeën uit de G40 gemeenten, die bruikbaar zijn voor Assen.

Bij de stemming over de motie staakten de stemmen. Voorstemden 50+, PvdA, SP, D66 en 1 lid PLOP. Tegen stemden CDA, ChrU, VVD, PLOP, GrL. In de volgende raadsvergadering wordt er weer gestemd. De raad moest het werkplan voor kennisgeving aannemen, daar werd dus niet over gestemd.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.