Menu Sluiten

Verduurzaming pacht, nog een lange weg te gaan

Het onderwerp verduurzaming pacht werd na de stevige discussies in de consulterende vergadering gisteravond besluitvormend besproken. Het voorstel werd aangenomen, maar wethouder Pauwels zegde toe de invoering met de nodige coulance aan te pakken.

Te weinig overleg     De inspreekster, mw. Arends, die zelf land van de gemeente pachtte, was niet tevreden over de procedure. Er was één gesprek geweest met de boeren, maar het eindvoorstel was niet met hen besproken. De pachters hadden ook problemen met de éénjarige contracten. Na een jaar kan het contract beëindigd worden en zijn de investeringen weggegooid geld. Ook de algemene eisen zoals het verbod op het telen van bollen, het rooien voor 1 november, het niet scheuren van het grasland en aardappels niet vaker dan eenmaal in de 4 jaar op hetzelfde perceel, zullen problemen opleveren voor de ondernemers. Het gaat om pacht gebieden aan de rand van de stad, dus zullen de betreffende boeren uitwijken naar de aangrenzende buurgemeenten als ze daar ook grond pachten.

Ingroei model     Tjerk Medemblik (ChrU) was wel tevreden over de procedure. Sjoerd Bakker (GrL) was van mening dat de investeringen die de pachters zouden doen, voor de van de gemeente gepachte gronden, ook hun uitwerking zouden hebben op de eigen gronden van de boeren. Deze spin off zou ook bijdragen aan de verduurzaming. Alinda Bornkamp (D66) vond de participatie met de pachters onvoldoende. Bert Homan (VVD) stelde voor om de 4 algemene voorwaarden volgens een groeimodel in overleg met de boeren in te voeren. Jannie Drenthe (SP) stelde vast dat het voorstel een goed balans was tussen verpachten en duurzaamheid. Martine Deen (l.D) stelde voor in de raad een kennisdialoog over bestrijdingsmiddelen op te zetten.

Eén of meer jaren contract     Harriët van Es (PvdA) stelde nogmaals vast dat hier sprake was van een aanpak en niet van een beleidskader. Ook zij vond het overleg met de pachters onvoldoende. En de pachtcontracten van een jaar is te kort. Volgens haar komt het ministerie van landbouw binnenkort met voorstellen om juist langer te verpachten, omdat dat de duurzaamheid bevordert. Bij lange contacten zijn boeren bereid te investeren. Zij riep het college op te overwegen met langere contracten te gaan werken. Wethouder Mirjam Pauwels zei dat de gemeente dat niet van plan was. Het gaat om eenjarige contracten, omdat de gemeente die gronden heeft voor de ontwikkeling van de stad. Bij langere contracten kan bij voorbeeld de woningbouw vertraging oplopen omdat de grond niet beschikbaar is. Clemens Otto (50+) stelde vast dat wethouder Pauwels in de consulterende vergadering had gezegd, dat er geen nieuw pachters kwamen als de bestaande pachters niet vetrokken. Maar het pachtcontract dat met de Herenboeren is afgesloten, ging ten koste van pachters die graag hun contract hadden willen verlengen. In dit voorstel staan wel eisen, maar geen kaders. Wethouder Pauwels zei dat haar uitleg te maken had met reguliere pachters, daarin was geen wijziging gekomen. Wat betreft de Herenboeren had het college de maatschappelijke meerwaarde zwaar laten meewegen.

Het groene doel     Henk Santing (PLOP) was van mening dat het voorstel op basis van een haperende procedure tot stand was gekomen; het bevatte geen kaders; het was geen maatwerk en leverde voor de betrokken boeren bedrijfsschade op. “Alles moest wijken voor het groene doel!” Ronald Witteman (CDA) stelde ook vast dat het proces niet goed was doorlopen. Maar wat betekent de toezegging van de wethouder “om coulant met het voorstel om te gaan.” “Waar zeggen we ja tegen,” vroeg Witteman zich af. Hij stelde voor de komende 2 jaar op basis van dit voorstel te gaan experimenteren, om te kijken wat werkt en wat effect heeft.

Ingroeimodel     Wethouder Mirjam Pauwels gaf toe ook tot het inzicht te zijn gekomen dat er na de eerste ronde van overleg een tweede ronde had moeten komen. Maar zij hoopte die tekortkoming goed te kunnen maken in het overleg over de uitwerking. Zij zegde toe over de 4 algemene eisen met de boeren te overleggen en op basis van de evaluatie te zien wat haalbaar en werkbaar is. Het door de VVD voorgestelde ingroeimodel zou volgens de wethouder daarbij een rol spelen. Coulant betekende volgens wethouder Pauwels, dat het eerste jaar geen gevolgen zullen hebben voor de boeren, omdat pas na de evaluatie bekend is of iets werkt en hoe dat uitpakt.

De termen “coulance” en “ingroeimodel” maakten duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is naar een duurzame pacht. Op basis van die termen besloten PLOP, 50+ en het CDA tegen te stemmen, omdat onduidelijk was, waarover nu werd besloten. Het voorstel werd aangenomen met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.