Veiligheidsbeleid, plan van aanpak voor hulp aan verwarde personen

In de kadernota Integraal Veiligheid Beleid zijn de prioriteiten voor de gemeente Assen vastgelegd. De raad werd gevraagd daar kennis van te nemen en de “opmerkingen mee te geven aan de burgemeester voor vaststelling in de lokale driehoek.”

De kadernota was tot stand gekomen in overleg met de raadsleden. Zij stemden dan ook breed in met de nota. Martin Sagel (PvdA) vroeg aandacht voor het grijze gebied tussen civielrecht en strafrecht. “Geen strakke scheiding, maar samenwerking verhoogt de veiligheid.” Burgemeester Marco Out onderschreef die die samenwerking. De samenwerking met buurtteams was daar een voorbeeld van. Jan Broekema (SP) wilde meer aandacht voor de vluchtelingen problematiek. En volgens hem moest de politie teveel tijd besteden aan zogenaamde ‘verwarde personen.” Bert Wienen (ChrU) pleitte in dit kader voor een ‘zorgteam,’ dat door de meldkamer kan worden ingezet en de politie ontlast, “want die is er nu te druk mee.” Een team van deskundigen die weet hoe ze met deze mensen om moet gaan.
verwarde personen   Burgemeester Marco Out zei dat het op papier goed klinkt maar dat het nog lastig is om in de praktijk “overlast en criminaliteit te onderscheiden.” Maar dat er een plan van aanpak moet komen was duidelijk. “Wij hopen ronde de zomer met een Drenthe breed plan te komen en dat nader te bespreken met de raad.”
Eddy de Korte (CDA) riep de zorgpartijen op hun verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt te makkelijk een beroep gedaan op de politie, door het zorgprobleem als een veiligheidsprobleem te omschrijven. “De overlast is doorgeschoten door de bezuinigingen.” Burgemeester Marco Out onderschreef de oproep aan de zorgpartijen. Maar hij stelde ook vast “dat er aanbieders zijn die de zaken goed voor elkaar hebben.” Noes Solisa (PLOP) zei, dat de aandacht voor vluchtelingen op een goede manier in de kadernota was verwoord. Maar er was volgens hem te weinig aandacht voor integratie. Waarop de burgemeester reageerde dat integratie een zaak was van het COA. Bob Bergsma (D66) stelde een grotere inzet voor van het project ‘Sensor City’ ter bevordering van de veiligheid. Een oproep waar Martin Rasker (VVD) zich bij aan sloot. Danny de Jongh (OpAss) stelde vast dat de veiligheid wellicht was toegenomen, maar niet het veiligheidsgevoel van de Assenaren.
Portefeuillehouder burgemeester Marco Out was blij dat de raad in grote lijnen instemde met de kadernota. Deze kadernota en de opmerkingen van de raadsleden komen niet de lade terecht, maar zullen worden verwerkt in de werklijsten.” Ook de burgemeester stelde vast dat de criminaliteitscijfers dalen, maar dat de overlast stijgt.

“Drenthe heeft de zaken kwalitatief en kwantitatief goed voor elkaar,” benadrukte burgemeester Marco Out.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.