Menu Sluiten

Veel woorden nodig voor verduurzaming sporthal Marsdijk

Verduurzamen en minder CO2 uitstoot, dat zijn de bestuurlijke uitgangspunten van het college waar oppositie en coalitie mee instemmen. Vaak wordt getwist over de uitvoering. Dat bleek gisteravond ook weer toen de raad consulterend sprak over de 2,7 miljoen euro die nodig is om de sporthal Marsdijk te verduurzamen.

Masterplan verduurzaming     Volgens Harriët Van Es (PvdA) was het oorspronkelijke plan, een pilot op te zetten voor sporthal Marsdijk, sporthal Peelo en het Markehuus. Deze pilot zou de basis zijn voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Door financieel-technische problemen wordt er alleen gewerkt aan de sporthal Marsdijk. Volgens de PvdA is dat te weinig “om een masterplan voor alle gebouwen op te baseren.” Zij stelde voor nog andere gebouwen in de pilot op te nemen. Wethouder Karin Dekker zei dat de renovatie van de sporthal Peelo en het Markehuus te duur waren en daarom in de huidige ronde niet waren meegenomen. Maar dat wil niet zeggen dat deze gebouwen geen bijdrage hebben geleverd aan het toekomstige masterplan. Het onderzoek en de berekeningen hebben veel informatie opgeleverd. Eén en ander zal duidelijk worden als het masterplan dat voor de zomer aan de raad wordt aan de raad aangeboden.

Bas Ananias (SP) wilde van het college weten of het bedrag van 2,7 miljoen euro niet zou worden overschreden. En of de gehoor beschadigende geluidshinder in de hal zou worden aangepakt. Wethouder Karin Dekker zei dat de risico’s waren ingecalculeerd via de post “onvoorzien.” In de hal worden geluiddempende wanden aangebracht. Die gehoorbeschadiging moeten voorkomen. Harriët van Es stelde vast dat verduurzaming tot lagere kosten leidt. Zij zou dat graag terug zien in de tarieven, die volgens haar in ieder geval “bevroren zouden kunnen worden.” Wethouder Dekker betoogde dat de sporttarieven los staan van de huidige verbouwing en geen effect hebben op de hoogte van de tarieven. Henk Santing (PLOP) stelde vast dat de zogenaamde SPUK-subsidie € 467.000 had opgeleverd. Maar uit de stukken bleek dat die SPUK-subsidie ook negatief had kunnen uitvallen. Hij had dat graag in een risicoanalyse gemeld gezien. Ook wilde hij van het college weten of het dak wel sterk genoeg was voor de zonnepanelen. Wethouder Dekker zei dat de constructie sterk genoeg was om de geplande zonnepanelen te dragen. Bert Homan (VVD) vond het vreemd dat de vervroegde afschrijving ter waarde van € 190.000 pas in 2021 in de boeken wordt verwerkt. Wethouder Dekker antwoordde dat het inderdaad vreemd is dat deze afschrijving pas in 2021 in de boeken komt. Maar volgens haar is dat nu eenmaal de werkwijze in Assen. Extra afschrijvingen worden aan het eind van het project in de boeken verwerkt. Voor de sporthal is die 2021.

Verbouw of nieuwbouw?     In de discussie die volgde bracht Homan een geheel nieuw argument in. Het bestaande gebouw is ruim 30 jaar oud. Na de renovatie c.q. verduurzaming blijft het een oud gebouw. Was het niet verstandiger geweest de sporthal te slopen en nieuwbouw te plegen. Nieuwbouw die CO2 en energie neutraal zou zijn. De meerkosten van nieuwbouw worden terugverdiend met de lagere energielasten. En het eindresultaat is “een kleinere ecologische voetafdruk.”

Wethouder Karin Dekker bracht hier tegen in dat de relatie verbouw / nieuwbouw wel degelijk was bekeken. Maar bij nieuwbouw is geen sprake van “circulaire economie en recycling” voor het college ook belangrijke argumenten. Homan vroeg het college bij volgende projecten de raad te informeren over nieuwbouw en verbouw inclusief de kosten en de uiteindelijke milieuwinst. Hans Marskamp (GrL) onderschreef de opvattingen voor een circulaire economie van wethouder Dekker. Ook stelde hij vast dat er op dit moment eenvoudig weg te weinig geld is voor nieuwbouw.

Bijzonder moment     Er deed zich een merkwaardig moment voor in de vergadering. Wethouder Dekker wilde tijdens de discussie nog aanvullende informatie geven. Maar wethouders worden geacht zich buiten de discussie te houden. Daarom werd over het verzoek van de wethouder de vergadering geschorst voor onderling overleg. Om vervolgens te besluiten dat ze wat mocht zeggen!

Donderdag de 13e februari beslist de raad over dit voorstel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.