Menu Sluiten

Veel discussie over de Binnenstadsvisie 2030

Volgende week moet in de raadsvergadering het besluit vallen over de Binnenstadsvisie 2030. In de consulteren vergadering konden de raadsleden voor de laatste keer hun commentaar en reactie geven. Ook waren er vijf insprekers die hun mening over het stuk gaven. De indruk is dat de raad wel zal instemmen met de visie.

Insprekers     Arie den Hartog, de eigenaar van onder andere Mercurius Centrum was bang dat door het aannemen van de visie de waarde van zijn vastgoed zou dalen. Hij heeft dan ook gedreigd met rechtszaken. Hij was van mening dat het Mercurius centrum een meer prominente plaats in de visie zou moeten krijgen. Volgens hem leidt de visie tot een kleine onaantrekkelijke Binnenstad waaruit ondernemers zullen wegtrekken en klanten zullen wegblijven. Anneke Haar, sprak namens Vaart & Visie en kwam met het verrassende voorstel de Weiersstraat tussen de achterkant HEMA en DNK autovrij te maken. Bij de parkeergarage DNK kan een rotonde aangelegd worden om het verkeer de stad uit te leiden. Het verkeer op de Collardslaan en de Vaart moet geen toegang meer krijgen tot de Weiersstraat. Arjan van Bekkum sprak namens de Binnenstadsvereniging Vaart in Assen. Hij zei blij te zijn met de visie en riep op tot samenwerking en overleg. De gezamenlijk vastgoedeigenaren werden vertegenwoordigd voor Giacomo de Borst. Hij schaarde zich achter de visie en riep op die door te vertalen naar andere delen van de stad zoals het Havenkwartier. Bij de uitvoering is het belangrijk om alle bloedgroepen te betrekken. Geloof in de kracht van de Binnenstad was zijn oproep. Stel de ambitie telkens bij en zorg voor een compacte en complete binnenstad. Herre van Goor voerde het woord namen MKB-Retail. Volgens zijn organisatie was het compact maken van de Binnenstad noodzakelijk om Assen aantrekkelijke te houden voor Assenaren en de regio. Volgens hem was er in de visie te weinig aandacht voor de digitalisering, zoals wifi-tellers. En er moet meer aandacht komen voor de verhuiskosten. Verkassen van ondernemers is nodig om de compacte binnenstad te realiseren.  

Albert Smit (PvdA) was van mening dat de prognoses te voorzichtig waren. De marktwerking regelt ook veel zaken. Hij pleitte voor een gezellige Binnenstad, omdat bezoekers niet in de eerste plaats komen om te kopen. “Maak van Assen een uitjes-stad!” Remi Moes (D66) betoogde dat het echte werk begint bij de uitvoering van de visie. Verder pleitte hij voor de aanpak van het pand van Vanderveen. Hij was van mening dat het pand te veel naar binnen gekeerd was. Verder pleitte hij voor oplaadpunten voor elektrische fietsen. “Betrek kunstenaar bij het inrichten van de stad,” was zijn oproep. Wethouder Mirjam Pauwels dat over het pand van Vanderveen gesprekken worden gevoerd met de eigenaren. Het betrekken van kunstenaar was een voorstel dat ze mee zal nemen in het verdere traject.

Wonen in de Binnenstad wordt belangrijker, daarom vroeg Jannie Drenthe (SP) aandacht voor de aanpak van malafide pandjesbazen. En zij hield een pleidooi voor sociale woningbouw en het financieel ondersteunen van ondernemers die willen verkassen om de stad compact te maken. Wethouder Pauwels herkende het probleem van malavide huiseigenaren. Maar dat is volgens haar een zaak die via het woningbeleid moet worden aangepakt. Maar bij het realiseren van de binnenstadsvisie zal daar ook aandacht voor zijn. Cor Staal (ChrU) pleitte voor een flexibele uitvoering, omdat de toekomst onzeker is. Ook was hij van mening dat het Mercuriusplein bij de huiskamer van Assen hoorde. Wethouder Pauwels betoogde dat het niet de bedoeling is het Mercuriusplein uit de binnenstad te drukken. Het plein wordt niet tot de kern wordt gerekend, omdat deskundigen denken dat op basis van de huidige ontwikkelingen Mercuriusplein op de langere termijn geen levensvatbaar winkelgebied is. Maar als het tegendeel blijkt passen we de plannen daarop aan.

Anna Hendrikse (CDA) stelde vast dat er in de visie niet over geld werd gesproken dus vroeg zij zich af hoe reëel en uitvoerbaar de visie is. Het gaat hier om een visie en daar is inderdaad geen geld aan gekoppeld, was de reactie van wethouder Pauwels. Bij de uitvoering gaat geld een rol spelen. Geld is ook bepalend welke onderdelen eerder of later worden aangepakt. Maar om deze visie te realiseren hebben we alle partijen in de stad nodig. André Dik (PLOP) vond dat het fenomeen regionaal centrum voor cultuur, winkelen en recreatie te weinig aandacht kreeg. Ook de aandacht voor het nachtleven ontbrak in de visie. Hij wilde meer aandacht voor de TT en het TT-museum. In de visie staat nu niets wat Assen onderscheidend maakt. Wethouder Pauwels zegt dat als Assen aanzienlijk groter wordt dan gedacht en ook meer aandacht komt voor de regio. Aan het TT-imago wordt gewerkt. Er is overleg met het TT-museum en er wordt gedacht aan een “TT-Walk-of-Fame.”

Richard Klok (VVD) vatte de visie als volgt samen, een compacte binnenstad met woningen, de fiets staat op één en het wordt autoluw. Ga in gesprek met de insprekers was zijn oproep. Hij vroeg aandacht voor het kort parkeren om boodschappen te kunnen doen. Maak parkeerruimte voor fietsen! Maak de oude gevels weer zichtbaar. De subsidie om gevels aan te pakken loopt aan het eind van het jaar af. Met de provincie wordt gesproken over verlenging, zei wethouder Pauwels. Sjoerd Bakker (GrL) stelde vast dat er sprake was van een visie waarin het groen een belangrijke rol speelde. Maar de definitieve keuzes worden gemaakt bij de uitvoering. Hij vroeg het college in gesprek te gaan met de ondernemers. De bevoorrading moet door het autoluw maken niet in de problemen komen. Clemens Otto (50plus) was enthousiast over het Weiersstraat-plan DNK – HEMA. Hij stelde voor dat in de visie op te nemen. Martine Deen (LstD) vond het een mooi plan maar vroeg zich af wie dat gaat betalen, want alleen met subsidies redden we het niet. Volgens wethouder Pauwels gaat het om subsidies, investeerders en de gemeente Assen                                                                                           

Volgende week beslist de raad over de Binnenstadsvisie 2030.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.