Vastgoed klimaatneutraal maken is nog een lange weg

In de consulterende vergadering sprak de raad over het klimaatneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed. Het gaat om meer dan 100 panden die de gemeente in bezit heeft. De verduurzaming moet in 2040 zijn beslag krijgen. De raad kon leven met het voorstel, zij het met de nodige kritische kanttekeningen.

Windmolens     Jannie Drenthe (SP) verbaasde zich over het feit dat er gesproken wordt over windmolens om het tekort aan zonnepanelen te compenseren. “Daarover is in de raad niet gesproken.” Zij wilde dat de inzet van windmolens uit het masterplan zou worden verwijderd. Wethouder Mirjam Pauwels zei dat het noemen van de windmolens duidde op te integrale aanpak. Bij de uitwerking kan er ook sprake van zijn van bijvoorbeeld geothermie.  

Verhoging OZB?     Bert Homan (VVD) zei dat de maatregelen voor de VVD “haalbaar en betaalbaar zouden moeten zijn.” Hij twijfelde of de investering van 82 miljoen euro voldoende is. Hij verwachtte dat er meer geld nodig zou zijn, om de plannen te realiseren. Een berekening uit de losse pols “maakt duidelijk dat het gaat om verhoging van de OZB-belasting van ongeveer € 160 per woning.” Homan was bang “dat dit het draagvlak van de maatregelen zou aantasten.” In de stukken staat dat “er onvoldoende dakoppervlakte beschikbaar is” om aan de vraag naar duurzame energie te voldoen. Hij wilde van het college weten hoe dit probleem aangepakt zou worden. Hij wilde op korte termijn een plan van uitvoering, met daarin een doorkijk voor tenminste 5 jaar. Ook moet in dit plan aangegeven worden welke vastgoed objecten wel of niet aangepakt, gerenoveerd worden of eventueel gesloopt, omdat duurzaam maken niet loont. Wethouder Pauwels onderschreef de stelling dat er niet alleen een energie opdracht lag maar ook een financiële. Er is volgens haar nog onvoldoende dakoppervlakte voor de zonnepanelen. “Maar het is 30.000 m2 volgens de huidige stand van de techniek. De technische ontwikkelingen gaan snel.”  De wethouder zegde toe aan beide zaken in het uitvoeringsplan aandacht aan te besteden.

Integrale aanpak     Henri Ploeg (PvdA) was van mening dat de route 2030 te verleggen naar 2040 een goede zaak is, maar vroeg zich af of dat de snelheid er niet uithaalde? Het bood volgens hem wel een beter de mogelijkheid voor een integrale aanpak, zoals het betrekken van de reconstructie van de binnenstad. Wethouder Pauwels betoogde dat de aangepaste route nodig was om tot betere resultaten te komen juist door de integrale aanpak.

Uitvoeringsplan     Henk Santing (PLOP) vond het een onvolledig voorstel. “De maatregelen om de CO2-reductie aan te pakken ontbreken.” En hij verbaasde zich over het feit dat de meest voor de hand liggende maatregelen, namelijk “isoleren” ook niet werd genoemd. Hij stelde vast dat “de gemeentelijk gebouwen in 2023 nog niet voldoen aan het gewenste C-label.” Ook vroeg hij zich af waaraan de gevraagde € 500.000 besteed zou worden. De details waar PLOP op duidde, zijn nu juist de zaken die in de uitvoering aan de orde komen, betoogde wethouder Pauwels. In dit Masterplan en de Vastgoednota liggen de kaders vast waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden. Zij nodigde Santing uit neer het gemeentehuis te komen om kennis te nemen van de routekaart, “die de basis wordt voor het uitvoeringsplan.”  

Samenspraak met huurders     Bouke Weening (ChrU) stelde vast dat er in het masterplan “nog veel open einden zitten.” Maar hij ging er vanuit de komende jaren, gaande de route steeds meer duidelijk zou worden, daarom vroeg hij het college “ofschoon het over de uitvoerende taak van het college gaat, toch de raad met grote regelmaat op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.” Ook riep hij het college op om vooral “met de huurders goed samen te werken en in gesprek te blijven.” De wethouder zei dat het contact met de huurders een uitgangspunt is bij het maken van het uitvoeringsplan.

In de raadsvergadering van 17 december wordt het Masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed nogmaals besproken en wordt over het voorstel gestemd.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.