Menu Sluiten

ER VALT WAT TE KIEZEN, een overvloed aan woonplannen

16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. De partijen in Assen hebben hun verkiezingsprogramma’s geschreven. De komende week ga ik wat grasduinen in die programma’s om te ontdekken van de verschillende partijen met Assen voor hebben. Alle partijen willen meer woningen.

Wat wel opvalt is dat veel partijen hetzelfde willen met en voor Assen. De ChristenUnie (ChrU) GroenLinks (GrL), PvdA en ASSEN CENTRAAL (AC) willen bijvoorbeeld dat er meer levensloop bestendig wordt gebouwd. ChrU, VVD willen meer spoed achter de woningbouw in Kloosterveen. PLOP wil de woningbouw versnellen. AC, ChrU en VVD willen dat de derde ontsluiting Kloosterveen wordt gerealiseerd.

Erfpacht     D66 wil dat er een woningbouw regisseur aangesteld wordt. Zij willen dat starterswoningen gebouwd wordt kavels die in erfpacht worden uitgegeven. De PvdA is van mening dat projectontwikkelaars meerdere types woningen moeten bouwen. En het CDA is een voorstander van het wonen boven winkels.

Zelfbewoning     Het CDA vindt dat koopwoningen voor zelfbewoning zijn. Ook de SP spreekt over zelfbewoningplicht en regelgeving tegen opkopen voor verhuur. 50plus wil dat leegstaande winkels en kantoorpanden omgevormd worden tot sociale huurwoningen. De PvdA zegt alleen dat leegstand actief moet worden bestreden. De VVD wil de leegstand in het centrum aanpakken en pleit voor ondersteuning bij herbestemming. GrL wil niet dat er nieuwe vierkante meters winkeloppervlak bijkomen. Lege winkels en kantoren moeten beschikbaar gesteld worden voor creatieve ondernemers en startups. Om de woningbouw te bevorderen wil AC de startersleningen weer nieuw leven in blazen.

Aan de binnenstad en de openbare ruimte wordt in de verkiezingsprogramma’s veel aandacht besteed. PLOP wil de Kop van de Vaart autovrij maken. Het CDA wil prikstokken beschikbaar stellen om zwerfvuil op te ruimen en AC vindt dat de buurtbewoners zelf mogen bepalen of er wel of niet grasgemaaid wordt. GrL wil meer groen- en watervoorzieningen in de woonwijken.            

(Fiets)Parkeren     D66 wil dat in de parkeergarages oplaadpunten komen en wil daarnaast blauwe parkeerzones invoeren. Het CDA wil de mogelijkheid voor gratis parkeren onderzoeken. AC vindt dat parkeertarieven kosten dekkend moeten zijn, niet winstgevend. Ook de fiets krijgt volle aandacht. GrL wil een gratis fietsenstalling op de begane grond van de Mercuriusgarage. D66 wil meer fietsenstallingen binnenstad. PLOP wil achter de Hema een tijdelijke fietsenstalling. En de SP wil meer gratis fietsenstallingen. PLOP wil meer Openbare toiletten.

Openbaar vervoer     AC stelt voor om gratis openbaar vervoer in te voeren. GrL wil dat alleen op vrijdagavond en zaterdag. PLOP is tegen de Lelylijn, maar wil wel dat Assen een Intercitystation blijft.