Tekorten Sociaal Domein remmen de plannen voor 2020

In de kaderbrief 2020 geeft het college aan wat de plannen zijn voor Assen in 2020. In de raadsvergadering van aanstaande donderdagmiddag kunnen de raadsleden daar op reageren. Deze reacties worden verwerkt in de begroting voor 2020 die in november op de agenda van de raad staat.

Reserves     Uit de Kaderbrief wordt duidelijk dat de tekorten op het Sociaal Domein hun tol beginnen te eisen. Vooral de Jeugdzorg kost veel meer dan hetgeen de gemeente voor dit beleidsterrein uit Den Haag ontvangt. Voor 2018 heeft dat geresulteerd in een tekort van 3,9 miljoen euro. Ook voor 2020 en 2021 worden weer tekorten verwacht. Die tekorten worden opgevangen door een beroep te doen op de reserves.

Bezuinigingen     Maar er zijn ook bezuinigingen in gang gezet. De mogelijke tekorten zijn door college en raad al eerder besproken. Daaruit zijn een paar maatregelen voortgekomen die door een meerderheid in de raad worden gesteund. De aanstelling van de Stadsbouwmeester wordt heroverwogen. En er wordt gesproken over minder geld voor de budgetten van STILA en het Meedoenbeleid.

Nog meer bezuinigingen     Daarnaast worden een hele reeks maatregelen genoemd waarover in de raad nog stevig gesproken moet worden. Uiteraard worden besparingen gezocht binnen het Sociaal Domein. Hierbij wordt gedacht aan het scherper inkopen van zorg. Ook wordt gesproken over het stoppen van de subsidie van het filiaal van het Drents Museum in De Nieuwe Kolk.

OZB en Toeristenbelasting     Naast bezuinigingen kun je ook zorgen dat
er meer geld binnen komt. De verhoging van de OZB en het verhogen van de
toeristenbelasting worden in dat kader genoemd. Op dit laatste voorstel hebben
de horeca en de toeristische sector al luidkeels gereageerd. Nu maar afwachten
wat de raadsleden hier van vinden.

In de Kaderbrief wordt voorgesteld de OZB in 2020 te verhogen naar 5%. Een voorstel dat door college partijen VVD en ChrU niet met gejuich zal zijn ontvangen. De VVD heeft in het verkiezingsprogramma staan, “OZB stijgt niet harder dan de inflatie.” En de ChrU zegt, “OZB niet verhogen, uitzondering een licht inflatiecorrectie.” Kortom deze partijen hebben donderdag wat uit te leggen.

Voortgezet beleid     Uiteraard staan er ook zaken in de kaderbrief die simpelweg in het beleid passen omdat ze al afgesproken in het college programma. Het college gaat aan de slag met “tiny houses en microwoningen.” De Cityline wordt voortgezet. Er komt een verkenning naar “basisbanen.” Er komt een preventiefonds, een laagdrempelige ondersteuning van bewoners om het beroep op de bijstand te verminderen. Er wordt ook gekeken naar een structurele subsidie voor het Drenst Museum. En er wordt geld vrijgemaakt om de kleedkamers van ACV uit te breiden.

Maar uit de kaderbrief blijkt wel dat er zorgvuldig gekeken moet worden wat financieel haalbaar is en wat niet. De tekorten op het Sociale Domein remmen de plannen in Assen af, dat is wel duidelijk. Een kaderbrief die ongetwijfeld de nodige discussie zal opleveren, maar waarin wel de basis wordt gelegd voor de begroting 2020, die in november op de agenda staat.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.