Menu Sluiten

Subsidies voor regentonnen, groene daken en afkoppelen hemelwater

Er komen nieuw subsidieregelingen in het kader van verduurzaming. De aanschaf van een regenton of andere vormen van wateropvang wordt gesubsidieerd evenals de aanleg van groene daken. En het afkoppelen van hemelwater wordt door de gemeente financieel ondersteund. Met deze drie nieuwe regelingen wil de gemeente een duurzamer en gezonder leefklimaat in Assen bevorderen.

Verduurzaming     Het opvangen van hemelwater in een regenton zorgt ervoor dat er minder drinkwater nodig is voor de tuin. Met een groen dak wordt het zomers koeler in huis en is er minder hittestress. Het afkoppelen van het hemelwater zorgt ervoor dat het regenwater in het watersysteem wordt vastgehouden, om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress en droogte in de bestaande stad te verminderen. Het college van B&W heeft de regelingen deze week vastgesteld. Zij maken onderdeel van de uitvoeringsagenda voor verduurzaming van het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP). De agenda geeft invulling aan de motie van de gemeenteraad over verduurzaming van het GWRP van 16 januari 2020.

Subsidieregelingen     Voor het aanschaffen van een regenton of andere vormen van wateropvang, zoals een vat of een regenwaterschutting. Bij de aanschaf van een regenton krijgen de inwoners van Assen € 20,00 subsidie op de aanschafprijs inclusief BTW.

De subsidie voor het aanbrengen van een groen dak bedraagt € 20,00 per vierkante meter aangebracht groen dak incl. Btw tot maximaal 500 m2.

Als het hemelwater niet meer wordt afgevoerd via de gemengde riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt ook een subsidie verstrekt. De subsidie voor het afkoppelen van hemelwater varieert per grootte van het afgekoppelde oppervlak van € 2,67 per m2 (de eerste 150 m2) naar € 2,50 per m2 (van 250 – 1000 m2) naar € 2,00 per m2 (boven de 1000 m2).

Ketenpartners     Mogelijk dat na het besluit van het college ketenpartners zoals het waterschap of de woningcorporatie mee willen doen. Als dit zo is, dan gaat het subsidiebedrag omhoog. De komende periode wordt de invoering van de regelingen verder voorbereid. De inschrijving op de regelingen start op 1 maart 2021. De regelingen worden vastgesteld voor een periode van 2 jaar.

Lange termijn oplossingen     De uitvoeringsagenda beschrijft meer dan alleen de subsidieregelingen. Ook wordt gekeken naar de acties die op dit moment worden uitgevoerd op het gebied van het verminderen van wateroverlast of droogte. Deze onderzoeken die samen met regionale ketenpartners worden uitgevoerd moeten leiden tot structurele en duurzame oplossingen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld onderzoeken naar: extra afkoppelingsmogelijkheden en nieuwe manieren van effectief en duurzaam inzamelen en behandelen van afvalwater (sanitatie), medicijnresten in water, energiebesparing, energieopwekking en hergebruik drink- en industriewater.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.