Menu Sluiten

Sluiting Johan Willem Frisokazerne ‘serieuze optie’ voor Defensie

De sluiting van Johan Willem Frisokazerne is voor staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie ‘een serieuze optie’. Dat staat in een brief van Gedeputeerde Staten en het college van Assen.

Foto © 50PLUS Assen

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, gedeputeerde Henk Brink, burgemeester Marco Out van Assen en wethouder Mirjam Pauwels van Assen hebben aan Van der Maat laten weten dat provincie en gemeente zich gezamenlijk sterk maken voor het behoud van de kazerne, schrijft RTV Drenthe.
“Hoewel sluiting nog geen uitgemaakte zaak is, zijn wij geschrokken en bezorgd over de mogelijke consequenties”, schrijven Gedeputeerde Staten. “Sluiting van de JWF-kazerne betekent het verlies van 1000 directe arbeidsplaatsen, 500 opleidingsplaatsen en de daarbij behorende indirecte werkgelegenheid in de regio Assen.
Het verdwijnen van die banen komt bovenop het verlies aan werkgelegenheid bij de NAM. De regio Assen wordt daar al hard door geraakt. Mede tegen deze achtergrond leggen wij ons niet bij sluiting neer.”
Verduurzamen en moderniseren
In het coalitieakkoord kondigde het kabinet Rutte IV al aan dat Defensie overbodig vastgoed zal afstoten, en het benodigde vastgoed zal verduurzamen en moderniseren. Door de sluiting dreigen tal van banen verloren te gaan. De kazerne heeft contacten met ruim honderd bedrijven in Drenthe.
Ook in 2011 en 2013 werd de kazerne in Assen met sluiting bedreigd vanwege bezuinigingen bij Defensie. Toen kwamen onder meer de gemeente Assen en de provincie succesvol in actie voor behoud van de basis. In 2011 en 2013 startte een actiecomité een petitie die door duizenden mensen werd getekend.
Gedeputeerde Staten schrijven dat ze de komende periode met de staatssecretaris in gesprek gaat over de toekomst van de kazerne.