Menu Sluiten

Roekensoap in Assen gaat door: roeken zijn terug in Marsdijk

De roeken in de Asserwijk Marsdijk zijn terug. Vorige maand verdween de hoofdkolonie met 74 nesten. Daar zitten op dit moment weer roeken, niet zo groot als voor de verdwijning. Maar de nesten verspreiden zich steeds meer over verschillende bomen in de wijk.

De roeken maken nu ook nesten op andere plekken in de wijk, zoals bij het Slagenpad.

Foto © Omroep Assen / Esmée Söllner

Door: Esmée Söllner

Op dit moment kan de gemeente Assen geen actie ondernemen. Het is namelijk broedseizoen voor de beschermde vogels. De gemeente laat weten op de hoogte te zijn van de huidige situatie in de wijk. “Er is een projectleider, die ook ecoloog is. Hij houdt bij waar de roeken zitten, wat voor gedrag ze vertonen en hoe de kolonie zich ontwikkelt. Het roekenbeheerplan wordt op de nieuwe situatie aangepast.”
Zo zijn er grote koloniën bij de Hooibeemd/Meentgoorn en bij het Slagenpad aan de kant van de Andrej Sacharovweg. Aan die weg, ter hoogte van kinderboerderij Beekdalhoeve, bevindt zich de hoofdkolonie van de roeken. Die kolonie is de laatste dagen ook steeds meer aan het uitbreiden.
Slepende soap
Het is tot de dag van vandaag nog niet duidelijk hoe de nesten vorige maand zijn verdwenen. Er is een kans dat mensen illegaal de nesten hebben weggehaald of dat de stormachtige wind in februari ze heeft doen sneuvelen. Door die actie kon de gemeente niet alle maatregelen uitvoeren om de overlast te bestrijden. Want behalve in Marsdijk, is er ook overlast in de wijk Assen-Oost.
De gemeente laat weten dat ze opnieuw ontheffing wil aanvragen. “Als de koloniën verder groeien, zal er nogmaals een ontheffing aangevraagd worden bij de provincie. Dit kan alleen als de kolonie er zit. Wij vragen aan de wijkbewoners om de roeken met rust te laten, anders hebben we straks hetzelfde probleem als vorige maand. We zijn er druk mee bezig, maar het aanvullen van het plan kost tijd. Daarnaast is het verboden om in te grijpen tijdens het broedseizoen.”
Roekenloos Marsdijk
In totaal zijn er nu acht plekken in de wijk waar de roeken zich nestelen, vertelt Arjan Siepel. Hij is een van de vijf bewoners die in wijkwerkgroep Roekeloos Marsdijk zit. “Vanuit de gemeente is contact gezocht met de klagende bewoners. In een tweetal bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de gemeente kortere lijnen wil met de bewoners. Rechtstreeks contact. Op dat moment is de werkgroep Roekeloos Marsdijk ontstaan. En de naam zegt het al: wij willen alle roeken uit de wijk hebben.”
De roeken in de wijk zorgen vooral voor geluidsoverlast, vogelstront op auto’s en het lawaai zorgt bij enkele bewoners zelfs voor gezondheidsklachten, vertelt Siepel. “Dat uit zich in slecht slapen en stress. Wij hebben gesprekken gehad met de GGD en ook die zegt dat het problemen zijn die komen door de geluidsoverlast van de beschermede vogelsoort.”
Gezondheidsbelangen belangrijker dan roeken
Siepel baalt ervan dat er dit jaar niks meer kan gebeuren aan de overlast. “De gesprekken met de gemeente zijn goed. Ze hebben een open houding, maar voor ons wegen de gezondheidsbelangen van de inwoners zwaarder dan de roeken. Ik begrijp wel dat het lastig is om het roekenbeheersplan uit te voeren, omdat de nesten uit de hoofdkolonie verdwenen zijn. Maar ik hoop dat er nieuwe plannen komen om ze te laten verdwijnen uit de wijk.”
(Tekst gaat verder onder foto)

Een maand geleden waren alle nesten verdwenen aan de Andrej Sacharovweg. Nu zitten daar weer meerdere roeken.

Foto © Omroep Assen / Esmée Söllner

De gemeente heeft al enkele maatregelen genomen. Zo zijn in verschillende bomen in de wijk de drietand uit de boom gehaald. Deze is nodig om een nest te kunnen bouwen. Dat is gebeurd aan de Tarwehullen. In die bomen zitten dan ook geen nesten. Op korte termijn is weinig mogelijk tegen de overlast van de roeken. Daar is ontheffing van de provincie voor nodig. En omdat het nu broedseizoen is, mag er weinig zonder ontheffing van de provincie.
De perfectie oplossing voor de wijkwerkgroep is dat er nieuwe nestlocaties komen op een plek waar de bevolking geen last van heeft. Dat is op honderd meter buiten de bebouwde kom. “De gemeente doet hier ook grondig onderzoek naar. Ze zijn druk opzoek naar een andere plek. Maar zoals met alles rondom de roeken, kan dit pas als het broedseizoen voorbij is.”
’74 nesten gaan niet zomaar weg’
Ook voor de Siepel en de wijkwerkgroep blijft het een mysterie wat er gebeurd is met de hoofdkolonie. “74 nesten gaan niet zomaar ineens weg. En ook het weghalen van de nesten in deze hoge bomen is bijzonder knap. Wat daar precies is gebeurd weet niemand. Omwonenden niet, wij niet, en de gemeente ook niet.”

De wijkwerkgroep zal zich binnenkort bekend gaan maken in de wijk. “Wij hebben ook ons huiswerk en onderzoek gedaan. Mensen kunnen mailen naar de gemeente, maar ook wij kunnen informatie verstrekken, mensen kunnen vragen stellen of hun klachten kwijt. Wij zullen er staan voor de wijk. Want het is niet alleen een probleem voor omwonenden van de nesten. Want de roeken verspreiden zich geleidelijk door de gehele wijk.” De wijkwerkgroep is te bereiken via roekenloosmarsdijk@gmail.com.