Menu Sluiten

Regionale Energiestrategie niet instemmen, maar inzien

Op de agenda van de gemeenteraad stond het concept Regionale EnergieStrategie (RES) Drenthe. De raad moest beslissen over “Kennis te nemen van de concept-RES Drenthe.” En “In te stemmen met een bijdrage van Assen van 0,191 TWh aan de concept-RES Drenthe.”

TWh staat voor Terrawattuur, de maat voor opgewekte herbruikbare groene energie. Totaal moet er in Nederland in 2030 35 TWh opgewekt worden verdeeld over dertig RES regio’s. Ook Drenthe moet de nodige groene stroom opwekken, hetgeen voor Assen uitmondt in 0,191 TWh. In de consulterende vergadering van 14 mei jongsleden is daar uitgebreid over gesproken. Nu werd de raad gevraagd hierover te besluiten.

De discussie spitste zich toe op twee amendementen. Het CDA amendement wilde de bijdrage van Assen terugschroeven van 0,191 TWh naar 0,146 TWh. En het GroenLinks amendement wilde dat van het voorstel slechts “kennis genomen” zou worden.

Amendement CDA     Dit amendement werd mede ingediend door PLOP en 50Plus. Volgens de indieners omvat het Asser bod teveel onzekerheid ten aanzien van realiseerbaarheid. Er werd vooral getwijfeld aan de zonnepanelen op bedrijfsdaken. Voorzichtig schatten geeft Assen later de mogelijkheid het Asser bod naar boven bij te stellen als de feitelijke onderzoeken daartoe aanleiding geven. Het Asser aandeel in de RES is 0,191 TWh is mede gebaseerd op 0,091 TWh door zonnepanelen op grote daken. Het is volgens CDA, PLOP en 50plus veiliger om die grote daken bijdrage terug te brengen tot 0,046TWh, dus te halveren.

Amendement GrL     Dit amendement mede ingediend door ChrU, PvdA, VVD, D66 en SP. De conclusie van de indieners is, dat alle genoemde getallen voorlopig zijn. De concept-RES Drenthe geeft richting aan, maar “de ruimtelijke vertaling en de technische onderbouwing zal het komende jaar plaats vinden.” De definitieve RES moet uiterlijk 1 juli 2021 worden vastgesteld. Conclusie: er kan worden volstaan met kennisneming van de concept-RES.

Meer tijd     Het CDA Amendement zocht tijd door de bijdragen van de grote daken te halveren. Het GrL amendement ging een stap verder en liet alle getallen weg in de wetenschap dat er het komende jaar het Drentse concept uitgewerkt zal worden tot het definitieve voorstel. Het CDA amendement is niet in stemming gebracht. Het GroenLinks amendement werd unaniem aangenomen. En de raad nam vervolgens unaniem kennis van de concept-RES Drenthe.

Werkgroep Energie Transitie     Burgemeester Marco Out concludeerde dat de RES en de energie transitie dossiers zijn die veel aandacht vragen. Een goed voorbereiding maakt de bespreking in de raad makkelijker. Hij stelde daarom voor om vanuit de raad een werkgroep Energie Transitie in te stellen om zo de behandeling in de raad soepeler te laten verlopen. Het presidium van de gemeenteraad zal zich hierover buigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.