Reconstructie Havenkwartier lijkt er nu echt te komen

In 2012 is er een masterplan voor het havenkwartier vastgesteld. Maar door economische tegenwind is er van dit plan weinig terecht gekomen. Het college vraagt de raad € 400.000 beschikbaar te stellen om een het Masterplan havenkwartier te actualiseren.

Het gebied omvat naast het Veemarktterrein het gebied rond de Industrieweg en de Havenkade. Het gaat om verouderde industriegebieden die in de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn gerealiseerd. Het moeten woongebieden worden, waardoor er meer woningen komen in en om de binnenstad. Het Veemarktterrein is het deel van het plan uit 2012 dat nu wordt bebouwd.

Sociale woningbouw     Albert Smit (PvdA) en Jannie Drenthe (SP) stelden vast dat er in het plan weinig aandacht is voor sociale woningbouw. Smit vroeg zich af of de Asser woningcorporatie Actium en de investeerders Credo nog bij de plannen betrokken waren. “Zij waren in 2012 belangrijke partners.” Alinda Bornkamp (D66) was van mening dat het Masterplan “intern gerealiseerd moest worden. Het niet aantrekken van externen is goedkoper.” Wethouder Karin Dekker zegt dat het type woning pas aan de orde is bij het uitvoeringsplan.

Concurrentie binnenstad Tjerk Medemblik (CU) was van mening dat er ook in de huidige plannen voor de binnenstad veel aandacht is voor woningbouw, zoals wonen boven winkels en winkels en kantoren die tot woningen worden omgebouwd. “Gaat het plan havenkwartier niet ten koste van de woningbouw in de binnenstad?” vroeg hij zich af. Richard Klok (VVD) vond de bouw van 500 woningen wat weinig. Hij pleitte dan ook voor meer woningen. “Ontwikkel de plannen snel, zodat we niet zoals bij het plan van 2012 door de ontwikkelingen worden ingehaald.”

Volgens wethouder Karin Dekker concurreert het Havenkwartier niet met de binnenstad. Iedere wijk heeft bewoners met eigen woonwensen. In Kloosterveen kun je bewoners verwachten die wat meer groen om zich heen willen hebben. De binnenstadbewoners kiezen juist voor de faciliteiten en reuring. Het havenkwartier heeft goede verbinden met de A28 en het station. Het is een mogelijke locatie voor bewoners die buiten de stad werken en dergelijke verbindingen zoeken, maar Groningen te duur vinden. Wij zien de wijk niet als een concurrent van de binnenstad maar “als aansluitend bij de binnenstad.”

De in het plan genoemde aantal 500 woningen is de ondergrens, omdat plan te kunnen laten slagen. Maar we willen meer woningen. Meer woningen betekent ook een betere verdeling van de ontwikkelkosten

Placemaking     Placemaking wil zeggen samen met gebruikers en bewoners een gebied aantrekkelijk en beter te maken, zodat de uiteindelijke plannen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat vaak om tijdelijke projecten. Hier voor wil het college € 50.000 uittrekken. Daar waren niet alle raadsleden het mee eens. Tjerk Medemblik zei dat placemaking in zijn ogen vooral te maken had met “feestjes om het gebied te promoten. Het Havenkwartier verkoopt zich zelf, dus laat de ondernemers hun eigen feestjes betalen.” VVD-er Klok betoogde echter, dat “placemaking partijen bij elkaar bracht.” Luc Rengers (PvdA) vond dat placemaking ook culturele elementen had dus kon het volgens hem vanuit het cultuur beleid betaald worden.”

Wethouder Karin Dekker zegt dat placemaking in andere gemeenten goed heeft gewerkt. Het brengt partijen bij elkaar. Bovendien maakt het duidelijk wat je met het gebied zou kunnen doen. Placemaking moet verleiden het tot investeren en de wens er te gaan wonen.

Volgende week besluit de raad over het havenkwartier. Maar of de € 50.000 voor placemaking de eindstreep haalt is nog onduidelijk.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.