Menu Sluiten

PLOP, wat doet het college aan de toenemende gevoelens van onveiligheid?

Stadspartij PLOP maakt zich grote zorgen over de reeks branden in de openbare ruimte waardoor Assen de laatste tijd geteisterd wordt. De Stadspartij wil die bezorgdheid overbrengen naar het college. “Maar we willen bovenal weten wat het college gaat doen om deze gevoelens van onrust en angst weg te nemen,” zegt Kees Boonzaaijer (PLOP)

De afgelopen 12 dagen zijn mobile toiletten, auto’s en (deel) scooters in vlammen opgegaan. Zelfs een kinderboomhut en een woning aan de Omloop ontkwamen niet aan brandstichting. “In de Eiberstraat was zelfs sprake van het toppunt van hufterig gedrag, want daarbij werd een cameraman van persbureau Meter door aangeschoten omstander zwaar bedreigd,” betoogt Boonzaaijer.

Gevoelens van onveiligheid     “Niet alleen de frequentie in voorvallen is toegenomen, maar ook de intensiteit,” zegt Boonzaaijer. “Deze brand-incidenten wekken bij PLOP en ongetwijfeld bij een aanzienlijk deel van de Asser samenleving de indruk, dat er sprake is van een enorme toename in de afgelopen periode. Gevoelens van onveiligheid nemen toe. Sterker nog, inwoners worden bang,” aldus Boonzaaijer. 

Wat doet het college?     Voor PLOP is het duidelijk hier ligt een taak voor het college. Boonzaaijer wil dan ook weten “wat het college en in het bijzonder de portefeuillehouder Veiligheid gaat doen om deze gevoelens van onrust en angst weg te nemen.”