Menu Sluiten

PLOP ontevreden over het project Jeugd In Nieuwe Kolk (JiNK)

“Nu gaat er nog meer geld naar de al subsidie slurpende DNK. Bovendien is het niet laagdrempelig, ja in onze ogen zelfs elitair,” aldus de geïrriteerde Kees Boonzaaijer. Een zeer gewenst laagdrempelig jongerencentrum staat, wat PLOP betreft, hoger op de urgentielijst.

Cultuureducatie?     De PLOP-fractie zegt overvallen te zijn door de aankondiging van het project JiNK. “Dit project namelijk niet expliciet genoemd in de het onlangs verschenen Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2024.” Boonzaaier gaat ervan uit dat dit blijkbaar valt onder “de algemene beschrijving Cultuureducatie.”

Drents Museum haakt af     PLOP wil van het college meer informatie over “de moverende redenen van Drents Museum om af te zien van het gebruik” van de KINK-ruimte in DNK. Volgens PLOP is de stichting Campus een waardevolle organisatie met veel toegevoegde waarde als het gaat om de invulling van het beeldend kunstbeleid in de gemeente Assen. “Wij willen meer duidelijkheid over de voorstellen die Stichting Campus heeft gedaan en de redenen waarom het college niet voor hen heeft gekozen,” zegt Boonzaaijer.

Bezuinigingen     “Wij zijn verbaasd over het gemak waarmee weer geld vrijgemaakt wordt voor een organisatie die al een onevenredig deel van de Asser cultuur subsidiepot opslurpt,” moppert Boonzaaijer. Nog onlangs is in het kader van bezuinigingen KINK (samenwerking Museum en DNK) “weggesaneerd.”  

Elitair project     PLOP is een groot voorstander “een laagdrempelig jongerencentrum” en dat staat bij hen “hoog op de urgentielijst.” De fractie wil van het college weten wat de gevolgen van het project JiNK zijn voor zo’n laagdrempelig jongerencentrum. “Met dit meer elitaire project wordt die doelgroep in ieder geval niet bereikt,” aldus een ontstemde Boonzaaijer.