PLOP, een partij met veel woorden en weinig politieke daden

commentaar 

De stofwolken die werden veroorzaakt omdat Stadspartij PLOP uit het college is getreden zijn inmiddels neergedaald. Als je terug kijkt op de periode dat PLOP in het stadsbestuur actief was, dan is de enige conclusie, veel woorden, maar weinig daden.

Weinig dialoog     In de persverklaring betoogt fractievoorzitter Henk Santing dat er vooral te weinig dialoog is geweest met de bewoners. Een bijzondere opmerking in het licht van de raadsvergadering van 11 juli 2019 waarin wethouder Janna Booij (PLOP) “ruiterlijk toe gaf dat de communicatie rond de toeristenbelasting fout was gegaan.” En wethouder Janna Booij ging wel vaker de mist in als het ging om communicatie met de Assenaren. Bij de verplaatsing van wijkgebouw de Dissel (oktober 2018) kwam wethouder Booij tot de conclusie “dat er het één en ander was mis gegaan bij de organisatie van de informatie avond op 31 oktober 2018.” Dus wie verstoorde nu de dialoog?!

Niet voorbereide wethouder     In het Dagblad van het Noorden (26 sept.2019) laat fractievoorzitter Santing weten, erg blij te zijn met het optreden van wethouder Booij. Er is geen sprake van een conflict met haar. Maar op de werkwijze van wethouder Booij was wel het één en ander aan te merken dus het gerucht van een conflict met een niet functionerende wethouder komt niet uit de lucht vallen.

Bij de discussie over de buurttuin aan de Klenckestraat, komt zij op het allerlaatste moment tot de ontdekking dat er een overschot is aan parkeerplaatsen en dat er dus toch ruimte is voor een groenvoorziening. De raad liep ook te hoop over de vervanging van de Enkeerdbrug. Navraag van raadsleden had uitgewezen dat een grondige restauratie goedkoper was dan vervanging. Gevolg het voorstel werd van de raadsagenda gehaald. Ook hier lag het probleem bij wethouder Booij die zich niet goed had voorbereid.

Niet mee eens, maar wel voorstemmen     Ook het parkeerbeleid was gebaseerd op te weinig dialoog met de bewoners, aldus PLOP. Daar komt PLOP dan wel wat laat achter want in de raadsvergadering van 4 juli 2019 wordt het parkeerbeleid vastgesteld zonder tegenstem van PLOP. Als PLOP een partij was geweest met visie en ruggengraat hadden ze tegen gestemd, zoals ook D66 en CDA deden.

Plaatselijke belastingen     Het verhogen van de plaatselijke belastingen viel ook niet goed bij PLOP. Maar bij de discussie over de begroting 2019 in november 2018 heeft PLOP niet gesproken over de plaatselijke belastingen. Bij de bespreking van de Kader brief in juli jongstleden rept fractievoorzitter Santing ook niet over de plaatselijke belastingen. In juli 2018 vond Santing “het kwijtschelden van riool- en afvalheffing een verkeerde vorm van solidariteit, omdat de wel betalende burger dit bedrag dan extra moet ophoesten.” Op het sociale gezicht van PLOP valt dus ook het nodige af te dingen. Maar het blijft bij woorden, want er wordt geen motie ingediend om de raad aan te sporen het beleid aan te passen.

Woorden, geen daden     En dat is het echte probleem bij PLOP ze komen met adviezen en opmerkingen, maar nooit met concrete voorstellen in de vorm van een motie of een amendement. + Er moet een citybeach komen in het havenkwartier. + Er is te weinig aandacht voor fietsers en voetgangers. + Het kunstwerk bij de Dissel, de Noorderzon, van Wia van Dijk, mag niet met de noorderzon vertrekken. + Een binnenstad waarin Horeca, vermaak en wonen de boventoon zouden moeten voeren. + De verhoging van de toeristenbelasting moet van tafel. Het is maar een willekeurige greep, maar geen enkel advies of opmerking wordt ondersteund met een motie of amendement, want dat zijn de instrumenten van de raad om het beleid te veranderen.

Terugkijkend op de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende college vorming kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat bij de onderhandelingen meer zaken dan het bestuursprogramma een rol gespeeld hebben. De PvdA had verloren en dat was voor de onderhandelaars een mooie gelegenheid om de sociaal democraten een extra lesje te leren. Dus werden de 4 benodigde zetels gehaald bij PLOP.

Maar dat blijkt dus een partij te zijn met veel woorden en weinig daden. Inderdaad, praatjes vullen geen gaatjes, maar veroorzaken wel gaten in het college.

Bernie Wiegman, raadsverslaggever

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.