Menu Sluiten

Pleegt de SP kiezersbedrog?

commentaar door Bernie Wiegman, raadsverslaggever.

Deelnemen aan een college met 5 wethouders, terwijl in je verkiezingsprogramma staat dat maximaal 4 wethouders voor Assen voldoende is. Dat vraagt van de SP om uitleg. Zoals in dit weinig zeggende bestuursakkoord, wel meer zaken om uitleg vragen. De titel en het doel zijn wel duidelijk, Sterke wijken in een Sterke stad.

Door wethouder zichtbaar     Iedereen die de plaatselijke politiek een beetje volgt, begrijpt dat als er een college wordt gevormd door 5 partijen, die partijen ook een wethouder willen leveren. Zonder wethouder kun je slechts gedogen en doe je niet mee aan de onderhandelingen c.q. discussies binnen het college. Geen wethouder betekent ook dat je geen contact hebt met die onderdelen van de gemeentelijke organisatie, die voor jou als (gedoog) partij belangrijk zijn. Allemaal zaken die duidelijk maken dat iedere collegepartij een wethouder wil leveren. Bovendien is de wethouder een zichtbaar teken naar de achterban en kiezers dat de partij er toe doet.

Gelegenheidsargumenten     Wat ik ergerlijk vind, zijn de gelegenheidsargumenten om een vijfde wethouder te benoemen. Zeg gewoon waar het op staat. Maar gebruik geen, wat ik noem, gelegenheidsargumenten. Het college wil zich meer in de wijk laten zien. Als de gemeente zich meer in de wijk wil laten zien kan dat ook door het salaris van een wethouder toe te voegen aan Mijn Buurt Assen of meer te investeren in wijkagenten. Een ander argument is, meer bestuurlijke slagkracht waardoor er tijd vrij komt om onze boodschap in Den Haag bij de Ministeries op tafel te krijgen. Eén en ander zou dan moeten leiden tot meer geld uit Den Haag. Als of Den Haag zit te wachten op wethouders uit 355 gemeenten om daar zaken mee te doen? Ook werd bij de presentatie gesuggereerd dat die extra wethouder voor extra geld uit Den Haag zou kunnen zorgen. “We verwachten dat deze wethouder zichzelf terug verdient.” Dat het bestuurlijk onontkoombaar is om een vijfde wethouder aan te stellen zal iedereen begrijpen. Maar om daar nu allerlei gelegenheidsargumenten voor op te tuigen maakt de politiek niet duidelijker en betrouwbaarder.

SP moet uitleggen     Het is vooral de SP die in de afgelopen jaren het benoemen van een vijfde wethouder heeft bestreden. Maar nu wel met droge ogen in een college met vijf wethouders stapt. En wat erger is de gelegenheidsargumenten worden ook nog eens enthousiast onderschreven. Waarbij dan wel wordt gezegd dat er de SP over de vijfde wethouder stevig in gesprek is geweest met de leden. Maar voor een eenvoudige waarnemer is de conclusie, de SP is geen actiepartij, maar een partij, die besturen minstens zo belangrijk vindt als de principes is het verkiezingsprogramma. Of dit kiezersbedrog is of het belang is voor en het bestuurbaar houden van de stad, laat ik graag aan u als lezer over.

Algemeenheden     Bij het doorlezen van het bestuursakkoord Sterke wijken in een Sterke stad valt het op dat vooral in algemeenheden wordt gesproken. Geen stippen op de horizon wat het college wil bereiken. Gevolg nauwelijks concrete plannen. Een paar van die algemeenheden. Assen heeft als Drentse hoofdstad “aanvullende kwaliteiten op de stad Groningen.” Wijken als pijlers van de stad dat betekent: “De voorzieningen in de wijk bieden inwoners ruime mogelijkheden tot zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling.” En “met onze aanpak van de dienstverlening en communicatie geven we als gemeente het goed voorbeeld.” “Assen mooier, sterker, gezonder en toekomst bestendiger maken.” “De energie transitiestaat de komende periode boven aan de agenda.” Wat wel opvalt is dat “de fiets als speciaal beleidsveld om verplaatsingen binnen stad” niet meer wordt genoemd. Bij vragen hierover ontstond de indruk dat beleidsplannen uit het bestuursakkoord uit 2018 niet naar de prullenbak waren verwezen. Wellicht dat het college dit nog kan uitleggen. 

Twee zaken viel mij op deze reeks van opsommingen. “Voor nieuwe woongebieden streven we naar 30% sociale woningbouw.” Een duidelijk doel. Daar waar het over de wijken gaat staat, “Met slimme combinaties van cultuur, kunst en sport stimuleren we hier vernieuwing van het aanbod aan voorzieningen en activiteiten. Jong en oud hebben daarvoor volop mogelijkheden voor ontmoeting en ontdekking.” Dat lijkt op een meer integraal wijkbeleid wat bij een goede aansturing resultaten kan opleveren.

Financiële tekorten     Assen heeft een door de provincie afgekeurde begroting en grote financiële tekorten. Er wordt gesproken over, “een grote financiële opgave en scherpe inhoudelijke keuze.” Maar hoe die keuzes zullen uitpakken is nog volstrekt onduidelijk. Maar “de komende twee jaar worden benut om de gemeentelijke financiën op orde te brengen. […] We starten met voorrang een herstelplan voor de gemeentelijke financiën.” Veel goede bedoelingen maar wat die scherpe inhoudelijk keuzes inhouden, is nog volstrekt onduidelijk, wel dat “de lasten zo evenwichtig mogelijk verdeeld worden.” Het nieuwe college wil niet alleen “investeren in ontmoetingen met de bewoners,” maar streeft naar een “open gesprek met de gemeenteraad.” De vraag is in hoeverre dit bij draagt aan het verminderen van de financiële tekorten.

Voor niet-coalitiepartijen voldoende aanknopingspunten om een stevig debat aan te gaan met het nieuwe college!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.