Menu Sluiten

Peilbeheer Drentsche Hoofdvaart en Meppelerdiep van provincie naar waterschap

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart en het Drentse deel van het Meppelerdiep overgenomen van de provincie Drenthe.

Dit betekent dat het waterschap zes gemalen en zogeheten aflaatwerken overneemt en nu naast de waterkwaliteit ook verantwoordelijk is voor de waterpeilen op de kanalen tussen Meppel en Assen. Waterschap en provincie maakten hier voor afspraken vanuit het geactualiseerde Waterakkoord Drenthe. Namens de betrokken partijen ondertekenden de bestuurders Cees Bijl (provincie Drenthe), Joost de Ruig (Rijkswaterstaat Noord-Nederland) en Hans Pereboom (WDODelta) de overeenkomst.

 Hans Pereboom zet namens Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn handtekening. Links gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe. Foto (c) Aangeleverde foto

Een aflaatwerk is een ‘schuif’ waarbij water van een hoger gelegen deel naar een lager gedeelte wordt ‘afgelaten’, te vergelijken met een stuw. Met de nieuwe afspraken en de overdracht van de gemalen en aflaatwerken kunnen de waterpeilen en de wateraan- en afvoer nog beter worden afgestemd op de verschillende functies, zoals landbouw, natuur en recreatievaart. De periodes van droogte, maar ook van veel neerslag in de afgelopen jaren benadrukken het belang van een goede werking van dit aan- en afvoersysteem.

Hoofdader
Eerder droeg de provincie het peilbeheer van de Zuidoost-Drentse kanalen al over aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Hiermee kan het waterbeheer op de kanalen tussen Meppel en Coevorden ook beter worden afgestemd. Het kanalenstelsel in Drenthe vormt de hoofdader van het wateraan- en afvoersysteem. Bij vrijwel elke sluis staat een gemaal dat het water kan verpompen. Zo kan in tijden van droogte water worden ingelaten tot in de haarvaten van het Drentse watersysteem en bij veel neerslag of dreigende wateroverlast kan het water effectief worden vastgehouden of afgevoerd. De Drentse kanalen dienen ook als aan- en afvoerroute van water voor Wetterskip Fryslan en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen.

Bijdrage van Rijk
In 1994 nam de provincie Drenthe het peilbeheer over van Rijkswaterstaat. Op dat moment was een overdracht naar de toenmalige kleinere waterschappen nog niet logisch. De provincie ontving voor dit beheer en onderhoud een bijdrage van het Rijk. Deze rijksbijdrage gaat nu over in een zogeheten gewenningsbijdrage en ontvangt het waterschap.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.