Menu Sluiten

OZB en Toeristenbelasting stijgen om de tekorten Sociaal Domein te dekken

In de tarieventabel 2020 is vastgelegd welke belastingen en leges betaald moeten worden aan de gemeente. Zaken al de toeristenbelasting, OZB, grafrechten en het aanvragen van vergunning vallen hier onder. Na de nodige discussie werd de tabel vastgesteld met de stemmen van CDA, PLOP, 50+ en lijst Deen tegen.

Precariobelasting     PLOP trok ten strijde tegen de precariobelasting. Die belasting is in 2019 met 10% verhoogd met goedkeuring van de raad. Fractievoorzitter Henk Santing beweerde echter dat die verhoging min of meer verborgen was en dat de raad dat niet goed heeft kunnen beoordelen. Reactie Hans Marskamp (GrL), “Dus omdat u toen de stukken niet goed hebt gelezen hebt, moeten nu de verhoging worden terug gedraaid?!” PLOP diende een amendement in met de tekst, “het tarief voor de precariobelasting wordt uitsluitend verhoogd met de inflatie van 1,4%. Daarbij dient het tarief van 2018, verhoogd met 2%, als uitgangspunt.” Dit amendement werd verworpen met alleen de stemmen van PLOP, CDA, 50+ en Deen voor.

Toeristenbelasting     De fracties van de ChristenUnie, PLOP en D66 pleitten er voor om na een jaar grondig te evalueren. Wethouder Mirjam Pauwels stemde daar mee in. Alle toeristische sectoren moet daarbij betrokken worden, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor alle partijen. Wethouder Pauwels melde dat er inmiddels goed overleg is met de sector.

Onroerende Zaak Belasting     De 10% verhoging gaf veel reuring. Maar de meerderheid van de raad zag ook wel in de forse tekorten aangepakt moesten worden. OZB is één van weinige bronnen van inkomsten waar de gemeente zeggenschap over heeft. Maar het CDA, PLOP, Deen en 50+ dienden een motie in om de 10% verhoging van de OZB niet in te voeren. Op de vraag hoe het financiële tekort dan moet worden aangepakt antwoordde Ronald Witteman (CDA), dat dat nu niet aan de orde was. “Door het schrappen van de 10%, ontstaat een nieuwe situatie, die dan om een oplossing vraagt.” Ook dit amendement werd verworpen met alleen de stemmen van PLOP, CDA, 50+ en Deen voor.

Stemming     Uiteindelijk kwam de tarieventabel in stemming en daarbij voltrok zich hetzelfde ritueel. Dit voorstel werd aangenomen met de stemmen van PLOP, CDA, 50+ en Deen tegen. Dat zou dus betekenen 19 voor en 11 tegen. Maar de uitslag was 18 voor en 12 tegen. En toen bleek dat VVD-er Homan verkeerd gestemd had, maar dat kon niet worden teruggedraaid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.