Menu Sluiten

Op de valreep een nieuwe impuls voor het jongerenbeleid

De raadswerkgroep Jongeren heeft verslag uitgebracht met daarin aanbevelingen voor het toekomstige jongerenbeleid. Dit rapport met aanbevelingen werd in de consulterende vergadering besproken. De conclusie was, de volgende raad c.q. het volgende college moet structureel aan de slag gaan met het jongerenbeleid.

De werkgroep deed een aantal aanbevelingen. Jongerenparticipatie is belangrijk en zou kunnen worden vormgegeven in een jeugdraad. Er moet een ontmoetingsplek komen voor de Asser jongeren. SPOT TV is opgezet met corona-gelden, maar de werkgroep is van mening dat dit online platform moet worden gecontinueerd. De komende bestuursperiode moet er een activiteitenbudget komen. Er worden veel onderzoeken gedaan met en over jongeren, maar deze onderzoeken moeten leiden tot concrete plannen, acties en realisaties.

Vertrouwen     Er was raadsbrede instemming met de aanbevelingen. Lian Heijs (ChrU) betoogde dat het in het jongerenbeleid moet gaan om samenwerken. Het gaat om de dialoog. En de gemeente moet vertrouwen uitstralen, wij zijn er voor jou. Sjoerd Bakker (GrL) prees de duidelijkheid van de jongeren in die zin kunnen zij een voorbeeld zijn voor de raadsleden. Hun opvatting is, “wat kapot is moet gemaakt worden, wat het milieu aantast moet groen worden.” Hij riep op samen met de jongeren te werken aan vertrouwen. Janna Booij (PLOP) zei dat de aanbevelingen van de werkgroep door raad en college overgenomen moet worden. Ook vroeg zij aandacht voor communicatie, omdat het lastig alle jongeren te bereiken.

Activiteiten budget     Gerrit Jan Panhuis (VVD) pleitte voor het opzetten van een ontmoetingsplek. Ook wilde hij de jongeren een budget en verantwoordelijkheid geven om eigen activiteiten te ontwikkelen. Ook Remi Moes (D66) pleitte voor een activiteitenbudget. Hetty Heeling (50plus) was van mening dat er een gelegenheid voor ontmoeting en sociale contacten moest komen. Ronald Witteman (CDA) stelde vast dat er nog geen beleidsvoorstel lag, maar als er beleid gemaakt wordt op basis van dit verslag van de raadswerkgroep Jongeren, zal de CDA-fractie er mee instemmen. Cindy Vorselman (PvdA) pleitte voor een activiteitenbudget of een jongerenfonds. Met en door de jongeren aan de slag, was haar oproep. Bas Ananias (SP) was van mening dat er ontmoetingsplekken moeten worden gerealiseerd en dat er een structureel budget voor het jongerenbeleid in de begroting moet worden opgenomen.

Jongerencentrum     Luc Rengers (AC) betoogde dat het eindelijk tijd werd voor een jongerencentrum in Assen. Volgens Rengers zijn sinds 1968 pogingen gedaan zo’n centrum van de grond te krijgen, maar in geen enkele raad was daar voldoende draagvlak voor. Hij pleitte ervoor in dat jongeren/muziekcentrum ook een Jimmy’s op te nemen. Hij stelde voor de Mercurius garage om te bouwen. Martine Deen (lstDeen) was van mening dat het niet bij woorden moest blijven, maar dat één en ander in gesprek met de jongeren gerealiseerd moest worden.

Wethouder Jan Broekema was van mening dat het verslag van de jongerenwerkgroep en het verslag van deze consulterende vergadering uitstekende uitgangspunten waren voor de aanpak door het volgende college.

De nieuwe raad moet samen met het nieuwe college de draad oppakken en een jongerenbeleid opzetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.